Siembra vil gi psykisk syke i Indonesia en bedre hverdag

– I Indonesia er det sett på som en stor skam å være psykisk syk, forteller Siembra-general Gjermund Øygarden.

Siembra

Siembra er NLM ung sitt misjonsprosjekt for ungdom. Vi samler inn penger til utdanning i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Bli fast giver, gi en enkeltgave (til vipps-nummer 71171)  eller tips ungdomslaget ditt om å ha Siembra som deres misjonsprosjekt.

Det er et stort behov for helsehjelp og kunnskapsformidling om psykiske lidelser i Indonesia.

Pasienter er ofte isolert fra venner og familie under innleggelse. De fleste får ikke besøk, og det er et stort åndelig behov.

Gjennom det mentale helseprosjektet i Medan på Sumatra samarbeider NLM med etablerte statlige institusjoner om et bedre helsetilbud. Vi satser på å få i gang en besøks- og andaktstjeneste ved psykiatriske institusjoner.

NLM ønsker å bidra til et forbedret tilbud til psykisk syke og reduksjon av stigma rundt psykiske lidelser.

Vi vil arbeide for holdningsendring og økt kompetanse, og ønsker å starte selvfinansiert aktiviteter hvor personell og pasienter bidrar sammen og vil arbeide for en økt kontakt mellom pasienter og familie.

Siembra

Siembra er NLM ung sitt misjonsprosjekt for ungdom. Vi samler inn penger til utdanning i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Bli fast giver, gi en enkeltgave (til vipps-nummer 71171)  eller tips ungdomslaget ditt om å ha Siembra som deres misjonsprosjekt.