UP Tilbake

Siembra vil gi psykisk syke i Indonesia en bedre hverdag

– I Indonesia er det sett på som en stor skam å være psykisk syk, forteller Siembra-general Gjermund Øygarden.

Siembra

Siembra er NLM ung sitt misjonsprosjekt for ungdom. Vi samler inn penger til utdanning i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Bli fast giver, gi en enkeltgave (til vipps-nummer 71171)  eller tips ungdomslaget ditt om å ha Siembra som deres misjonsprosjekt.

Det er et stort behov for helsehjelp og kunnskapsformidling om psykiske lidelser i Indonesia.

Pasienter er ofte isolert fra venner og familie under innleggelse. De fleste får ikke besøk, og det er et stort åndelig behov.

Gjennom det mentale helseprosjektet i Medan på Sumatra samarbeider NLM med etablerte statlige institusjoner om et bedre helsetilbud. Vi satser på å få i gang en besøks- og andaktstjeneste ved psykiatriske institusjoner.

NLM ønsker å bidra til et forbedret tilbud til psykisk syke og reduksjon av stigma rundt psykiske lidelser.

Vi vil arbeide for holdningsendring og økt kompetanse, og ønsker å starte selvfinansiert aktiviteter hvor personell og pasienter bidrar sammen og vil arbeide for en økt kontakt mellom pasienter og familie.

Siste fra hver kategori