Vil nå de unge i Japan

Vil nå de unge i Japan

Japanske menigheter har ofte få unge. Shinki Takahira vil vise ungdommene at de er del av en større sammenheng – og han vil nå flere på nett.

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Denne saken er hentet fra nlm.no, og publiseres med tillatelse.

Shinki Takahira (27) bor for tiden med sin kone på Aotani. Midt i den travleste eksamenstid får jeg møte ham i dagligstuen på det teologiske seminaret (Kobe Lutheran Theological Seminary) hvor han er i ferd med å fullføre et fireårig studieløp. Han er også utdannet lydingeniør.

Nå skal han inn i en nyopprettet stilling som leder for barne- og ungdomsarbeidet i Vest-Japan evangelisk-lutherske kirke (VJELK).

Fant støtte i kirken

– Kan du si litt om din egen bakgrunn?

– Jeg vokste opp like utenfor Yonago by (en by langs japanhav-kysten) med mor, far og en eldre bror. Pappa ble syk og døde da jeg gikk i første klasse på barneskolen. I denne tøffe tiden inviterte en venn av pappa oss til et julemøte i VJELKs kirke i Yonago.

Her opplevde vi et varmt og støttende fellesskap, og budskapet vi hørte ga oss håp midt i en vanskelig og mørk situasjon. Vi begynte å gå fast i Yonago kirke, og hele familien ble etter hvert døpt på samme dag.

Yonago menighet drev et godt barne- og ungdomsarbeid, og vi var mange barn som kom hver søndag. Jeg gledet meg alltid til søndagen for da skulle jeg få være sammen med mine venner i kirka.

Større sammenheng

– Hvilken oppgave er det du nå skal inn i?

– Stillingen jeg nå skal inn i er en nyopprettet stilling. Det betyr at jeg først må bruke tid på å kartlegge behovene i VJELK for så å se mer på hvilke tiltak som bør igangsettes.

Oppgavene mine er ikke helt bestemt enda, men mine planer er blant annet å få samlet alle ungdommene i VJELK-kirkene til én gruppe. Det er viktig at ungdommene får se at de er del av en større sammenheng, og at de ikke er alene som unge selv om det skulle være få barn og ungdom i den lokale kirken de går i.

Jeg ønsker også å få utarbeidet materiale som kan brukes til konfirmasjonsundervisning og generell trosopplæring. Det å drive med ledertrening vil også være en høy prioritet. Min visjon er at flere og flere skal ha lyst og mulighet til å drive med barne- og ungdomsarbeid i VJELK, og at kirkene kan være en plass for alle generasjoner.

– Hva har motivert deg til å ta på deg denne oppgaven?

– Som barn og ungdom, synes jeg selv det var kjekt å gå i kirken. Jeg opplevde også at fellesskapet i kirken var en stor støtte i livet mitt. Dette ønsker jeg at flere unge skal få erfare. Jeg har også tenkt at det kan være bra at jeg får lov til å drive med barne- og ungdomsarbeid mens jeg fortsatt er forholdvis ung.

Vil nå unge på nett

– Er det utfordrende å drive barne- og ungdomsarbeid i Japan?

– En utfordring som gjelder for mange kirker i Japan inkludert VJELK, er at det i utgangspunktet er få unge mennesker i kirken. Dette gjør at vi har en mindre kontaktflate blant yngre i nabolaget. Når gjennomsnittsalderen på prester og medlemmer i VJELKs menigheter bare blir høyere og høyere, er det vanskeligere å få samlet unge mennesker selv om en har ønske om å gjøre det.

– Hvilke muligheter ser du?

– Unge mennesker i Japan surfer svært mye på internett. Vi kan lage gode nettsider og være synlig på sosiale medier. Vi bør også legge ut lydopptak og filmer av taler og andakter som treffer unge mennesker der de er i livet. Jeg nevnte tidligere at det er en utfordring at vi i utgangspunktet er få unge i VJELK, men de unge vi har er veldig viktige i arbeidet for å nå flere. Derfor vil vi være med på å støtte dem i troen og utruste dem til tjeneste.

Elsket av Gud

– Har du et bibelvers du er spesielt glad i?

– Det bibelverset som har betydd mest for meg er Jes 43,4 hvor det står at jeg er dyrebar i Guds øyne, høyt aktet og elsket av ham. Dette verset hang på veggen i Yonago kirke. Det var mest sannsynlig det første bibelverset jeg noen gang leste selv, og siden har det brent seg fast. Da jeg gikk i femte klasse var det en tid jeg ikke kunne gå på skolen på grunn av en skade. I denne tiden ble dette verset viktig for meg. Det førte til at jeg hadde lyst til å konfirmeres. Det fikk jeg lov til, selv om jeg egentlig var litt for ung.

Be for arbeidet

Har du noen bønneemner du vil dele?

– Be gjerne om at ungdom i Japan må bli frelst. Be om at flere kjenner på kallet til å drive med barne- og ungdomsarbeid. Be også for meg at jeg kan finne gode måter å arbeide på nå som jeg skal inn i denne nye stillingen, og at kirkene i VJELK må få eierskap til det arbeidet jeg skal være med på å bygge opp. Be også om at arbeidet som nå skal startes må kunne fortsette i lang tid fremover. Det tar tid å bygge opp et barne- og ungdomsarbeid.

 

Se videosnutten om NLMs arbeid med ungdom i Japan:

NLM

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning til Norsk Luthersk Misjonssamband.

Denne saken er hentet fra nlm.no, og publiseres med tillatelse.