Spørsmål & Svar

Eneste kristne i familien

Jeg er den eneste kristne i familien, og det er slitsomt og vanskelig. Mamma og pappa diskuterer med meg, og vil ikke at jeg går for mye på kristne ting og sånn.
av Grete Yksnøy Martinsen

Flytte sammen?

"De stedene jeg har lest står det at samboerskap = hor. Men hvis vi har hvert vårt soverom og ikke ligger sammen, er det fortsatt galt ifølge Bibelen?"
av Yngve Litleskare Leine

Er jeg kristen?

- Hvordan vet jeg at jeg ikke bare tror jeg er en kristen, men at jeg er det? Hvordan vet jeg at jeg ikke bare er i en tilstand av å ville være kristen, men at jeg faktisk er en kristen?

av Tone H