Spørsmål & Svar

Frelst av gjerninger?

I Matt 25,26-46 sier Jesus at det er på gjerningene menneskene skal dømmes, ikke på tro. Troen står ikke nevnt som frelses grunn i denne lignelsen. Hvorfor ikke?

av Sidsel Håland

Utilgivelig synd?

Jeg var veldig opptatt av Harry Potter og hekser, og er redd for at jeg skal ha tilkalt noen onde åndsmakter, og gjort en "utilgivelig synd".

av Johan Leirvik