Vite at jeg er kristen?

Vite at jeg er kristen?

Asbjørns 12 punkter kan hjelpe deg til å vite at du er kristen.

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Send inn spørsmålet ditt tiliTro@nlm.no,eller påfacebooksida vår.Eller kanskje finner du svar iSpørsmål og Svar-spalten vår.

Dette svaret er skrevet av Asbjørn Handeland, og ble første gang publisert på iTro 28. februar 2009.

Vi tar med oss dette spørsmålet til Asbjørn Handeland, og det første han utbryter er;- Du har helt rett! Det går an å vite at en er en kristen!

Dette er jo det aller første vi må ha svar på. For hvis det ikke går an å være sikker på om jeg er kristen kommer vi ingen vei med dette spørsmålet. Men det går altså an å vite at du er det, og det er utgangspunktet for det Asbjørn svarer.

Asbjørn forteller at det finnes noen kjennetegn på hva som hører til en som er kristen. Kanskje hjelper det å spørre seg selv om disse punktene gjelder deg?

Kjennetegn:

1. nbsp;En kristen har entrang til å være sikker på at han er en kristen. Du er ikke fornøyd med at du kanskje er det.

2. Noe heltnytt er blitt til
2 Kor 5,17: Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.
Du må altså bli født på nytt , av Gud.
Joh 3,3: Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

3. En kristenkjenner på en ny lyst til å følge Gud, høre Gud, tro Gud.

4. En kristenkjenner på et hat til det Gud hater, og en kjærlighet til det Gud elsker.
Sal 1,1-2: Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.

5. En kristenforstår noe i Bibelen om Jesus.
Ef 1,17-18: Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige.

6. En kristenhar fått en ny vilje .
Joh 14,21: Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.

7. En kristenelsker sine åndelige søsken .
1 Joh 3,14: Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. (Les gjerne vers 11–20)

8. En kristenkan ikke forsvare synd.
1 Joh 3,6: Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett ham eller kjent ham. (Det betyr ikke at en kristen ikke synder, men at han ikke forsvarer eller skjuler sin synd for Gud)

9. En kristenroper på Jesus, og trenger han.
Gal 4,6: Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far!

10. En kristenhar kun sin sikkerhet i Jesus Kristus , og det han har gjort, for at jeg kan kalle meg et Guds barn.
Gal 1,8: Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet!

11. En kristenblir værende hos Jesus, i Hans Ord .
Joh 8,31-32: Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

12. En kristenhar fått en rett (lisens) til å kalle seg ”Guds barn” .
Joh 1,12: Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com