Utilgivelig synd?

Utilgivelig synd?

Jeg var veldig opptatt av Harry Potter og hekser, og er redd for at jeg skal ha tilkalt noen onde åndsmakter, og gjort en "utilgivelig synd".

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Send inn spørsmålet ditt tiliTro@nlm.no,eller påfacebooksida vår.Eller kanskje finner du svar iSpørsmål og Svar-spalten vår.

Dette svaret er skrevet av Johan Leirvik (27). Johan er utdannet teolog, og jobber som pastor i Sortland Frikirke.

Spørsmål:

Hei! Jeg har vært kristen hele livet, og de siste årene har jeg fått et nærere forhold til Jesus, og jeg ønsker sterkt å følge ham. De siste ukene har jeg blitt minnet på en episode da jeg var rundt 13 år.

Jeg var veldig opptatt av Harry Potter og hekser etc, og ville være som heksene på tv. Jeg var veldig ukritisk inne på diverse nettsider, der det var instruksjoner på hvordan man skulle bli en heks osv. Jeg er redd for at jeg skal ha tilkalt noen onde åndsmakter, noe jeg tar sterkt avstand fra i dag. Mitt spørsmål er dermed: Jeg vil så veldig gjerne være trygg hos Jesus og stole på hans nåde, men av og til blir jeg redd for at det skal være en slags «utilgivelig synd». Hva tenker dere?

Spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt

Hei! Så flott  å lese om den utviklinga du har hatt de siste årene. Det er stort å kunne følge Jesus og bli bedre kjent med han! Også er det så viktig at vi våger å være åpne på det som plager oss slik du er! Spørsmålet du stiller er også viktig fordi jeg tror dette kan være noe flere lurer på. Når vi blir bedre kjent med Gud og hans vilje for våre liv kan det også dukke opp ting i fortida som begynner å gnage på oss, så kan dette ta fra oss tryggheten Jesus har kjøpt for oss.

nbsp;

Bibelen snakker veldig mye om Guds tilgivelse for synder, både de som i menneskelig forstand er små og de som er store. Men det er også noen få vers som taler om begrensninger på Guds tilgivelse. Noen av de viktigste og mest alvorlige versene om dette finner man i Matt 12,31-32.

«Derfor sier jeg  dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt.Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.» (Bibelselskapet 2011).

Når vi er redde for å ha begått denne synden er det på en måte et godt tegn

Disse versene har  kastet mange Guds barn ut i tvil så det er viktig å forstå de rett. Når vi ønsker å forstå Bibelen må vi se på sammenhengen ting blir sagt i, her er dette Matt 12,22-32. Jesus har drevet ut en ond ånd. Når Jesus gjør slike mektige gjerninger det at Jesu er på Guds side og at han har kommet nær.

Men mens folket ble «ute av seg av undring» var ikke fariseerne villige til å akseptere utdrivelsen av den onde ånden for det det er. De anklager derfor Jesus for å stå i ledetog med Satan (her kalt Beelsebul). Etter at Jesus har argumentert for at dette ikke kan være tilfellet (12,25-29) kommer versene jeg siterte overfor.

Det fariseerne har  gjort er altså svært alvorlig. De ser Den Hellige Ånds verk gjennom Jesus, men sier at dette er Satans verk i stedet for noe den hellige ånd har gjort. Dette må vel kunne kalles den dypeste form for vantro som finnes. Det er altså denne dype, forherdede, vantroen som er synden som mennesker ikke får tilgivelse for.

Når vi er redde for å ha begått denne utilgivelige synd er dette på en måte et godt tegn. Det er den Hellige Ånd som overbeviser om synd og at vi er skyldige for Gud. Så når han overbeviser oss om synd betyr dette at det fremdeles er tilgivelse å få.

Tror du på Jesus er du et tilgitt, Guds barn

For oss som  av og til synes det er vanskelig å tro på tilgivelsen er det stort å se hva Jesus sier den som tror faktisk får
tilgivelse for i versene jeg siterte overfor: «All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for…» (12,31). Til og med noe så alvorlig som spott mot Jesus selv (12,32). Når man tenker på at den spotten Jesus opplevde da han ble korsfestet kan tilgis viser dette hvor dypt tilgivelsen egentlig stikker.

Det er alvorlig å falle i synd, om det er okkultisme eller andre ting. Men det var også alvorlige ting Jesus gikk igjennom for å kunne tilgi oss syndere! Så kan du også få tro at dette gjelder for akkurat deg, og akkurat det du beskriver av åndspåkallelse. Tror du på Jesus ER du et tilgitt, Guds barn!

 

Med vennlig hilsen Johan Leirvik

 

Foto: bunchofpants på flickr.com