Spørsmål & Svar

Dommedag

Korleis det er på jorda under dommedag? Mange seier at eg kan lese om det i Johannes Åpenbaring, men det er vanskeleg å finne det når eg ikkje veit nøyaktig kvar det er. Helsing jente 14

av Ingvald André Kårbø