Levende vitnesbyrd

Levende vitnesbyrd

Hvordan kan jeg få andre til å tro?

Dette spørsmålet har vi fått av en gutt på ungdomsskolen. Det er et kjempegodt og viktig spørsmål. For Jesus sa:”Gå ut i verden og gjør alle folkeslag til disipler!”Men hvordan gjør man egentlig dette?

Apostelen Paulus understreker først og fremst at det er budskapet om Jesus som skaper tro:”Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.”Budskapet om Jesus handler i kortversjon om at Jesus døde for våre synder og stod opp fra de døde for at vi en gang skal få nye kropper og evig liv her på en forvandlet jord.

Når dette evangeliet om Jesus blir forkynt og virkelig forstått, så viser budskapet sin kraft ved at mennesker faktisk kommer til tro. Noen tenker: «Ja, dette gir faktisk mening, dette er sant, dette vil jeg satse livet mitt på!» Og så begynner de å følge etter Jesus som sin Herre. De får en ny retning i livet, og deres liv blir preget av rettferdighet, fred, glede og selvoppofrelse.

Leve trofast mot Jesu ord

Våre liv som kristne er altså også et vitnesbyrd om evangeliets kraft. Paulus sier: «Dere er Kristi brev, lest og kjent av alle mennesker.«Og Jesus sa det slik:«Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» Det er derfor viktig at vi lever i evangeliebudskapet og stadig kommer sammen med våre kristne søsken for å bli styrket og bevart i troen. For dersom vi kristne ikke etterligner Jesus, ikke hører og følger hans ord, men i stedet lever egoistisk og halvhjertet, vil folk se oss og tenke: «Dersom det er slik det er å følge etter Jesus, da vil jeg jammen ikke ha noe med det der å gjøre…»

Hvordan kan man så helt praktisk spre budskapet om Jesus? Vel, her finnes det faktisk ingen tydelig oppskrift. Det nye testamentet forteller at de første kristne tok i bruk mange ulike metoder. De talte fritt og åpent på torget, de inviterte folk hjem til samtaler og fellesskap, de oppsøkte de jødiske synagogene, de gikk inn i debatter med ledende filosofer, de møtte fattige og lidende med omsorg og oppmerksomhet, de delte evangeliet med venner og arbeidskolleger, de talte åpent og fritt om Jesus til konge og keiser. Og fremfor alt var de utholdende i bønn. Det viktige var leve trofast mot Jesu ord, og så få ut budskapet. Akkurat hvordan dette siste skjedde var ikke så forferdelig viktig.

Egentlig er det få grenser for hvor kreative vi kan være når vi sprer budskapet om Jesus

Dette kan være til ettertanke for oss. Egentlig er det få grenser for hvor kreative vi kan være når vi sprer budskapet om Jesus. Da jeg selv gikk på ungdomsskolen, fikk vi hjelp av voksne kristne til å arrangere skoleandakter der vi delte ut gratis kaker. Vi inviterte med venner på kristne leirer og kristne idrettssamlinger. Vi arrangerte kristne klubbsamlinger med andakt, musikk, leker og god mat. Noen bruker internett som en evangeliseringsarena, noen liker bedre å samtale, andre igjen liker å dele ut gode bøker eller filmer.

Jeg håper at dette kunne være noe til hjelp. Ellers har jeg lyst til å anbefale boka «En helt overkommelig disippel» av Knut Tveitereid. Det er ei god og lettlest bok som utdyper mye av det jeg har skrevet om her. Lykke til, og Gud velsigne deg!
Hilsen Hallvard

Ill..foto: Oberazzi on flickr.com

Svaret er skrevet Hallvard Jørgenen, han er prest.

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du underPåfyll.

Vil du sende inn ett spørsmål gjør du det tiliTro@nlm.no