Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd

Hva betyr det når vi sier at "vi tror på Den Hellige Ånd"?

"Jeg tror på Den Hellige Ånd”

Av og til blir det sagt at det snakkes for lite om Den Hellige Ånd i mange kristne sammenhenger. Og kanskje er det noe i det, for mange av oss synes dette med Den Hellige Ånd er vanskelig å forstå.

Troen på Den Hellige Ånd er likevel viktig for oss kristne. Etter at vi i trosbekjennelsen har sagt at ”vi tror på Gud Fader” og at ”vi tror på Jesus Kristus” sier vi nå også at ”vi tror på Den Hellige Ånd”. For Den Hellige Ånd er den tredje personen i treenigheten, Den Hellige Ånd er med andre ordGud, akkurat som Gud Fader og Jesus.

Den Hellige Ånd skaper troen på Jesus

Å kunne gi en fullstendig forklaring av hvem Den Hellige Ånd er, og alle tingene han gjør, er nok en bortimot umulig oppgave. Men vi vil likevel se på noen sider som Bibelen nevner. Den Hellige Ånd blir ofte forbundet med pinsen, da han kom over de kristne, slik som profetene og Jesus hadde lovet (Apg 2). Men Den Hellige Ånd var også med under skapelsen (1 Mos 1,2), og vi kan også lese om ham flere andre steder i Det gamle testamentet. Men det står enda mer om ham i Det nye testamentet. Vi vil her bare nevne noen ting som Det nye testamentet nevner:

– Jesus sa at det er til det beste for oss at han dro bort, for da kunne han sende oss Den Hellige Ånd (Joh 16,7)
– Han vitner om Jesus, og minner om det han har sagt (Joh 14,26; Joh 15,26)
– Han forklarer det som Jesus har sagt. (Joh 16,12-14)
– Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. (Joh 16,8-10)
– Den Hellige Ånd skaper troen på Jesus. Uten Den Hellige Ånd kunne vi ikke tatt imot og forstått evangeliet om nåden ved troen på Jesus. (Joh 16,12-14)
– Ånden vitner om at vi er Guds barn og arvinger til Guds rike (Rom 8,16-17)
– Ånden er tegnet på at vi er kristne (Ef 4,30; 1 Kor 1,22)
– Vi får Den Hellige Ånd i dåpen (Tit 3,5)

Åndens sverd er Guds ord

– Den Hellige Ånd bor i oss kristne (2 Tim 1,14)
– Ved Den Hellige Ånd blir vi lydige og renset ved Jesu Kristi blod (1 Pet 1,2)
– Han ber for oss (Rom 8,26)
– Den Hellige Ånd gir de kristne nådegaver (1 Kor 12,4–11)
– Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse (Gal 5,22-23)
– Den Hellige Ånd taler gjennom oss kristne (Matt 10,17-20)
– Den Hellige Ånd kommer når Guds ord blir forkynt (Apg 10,44)
– Åndens sverd er Guds ord (Ef 6,17)

Når vi sier at vi tror på Den Hellige Ånd, betyr det at altså blant annet vi er kristne, og at vi har fått hans gaver. Dette er riktignok bare noen av de sidene ved Den Hellige Ånd som Bibelen nevner, ogdet anbefales å lese mer om dette i Bibelen. Et sted å begynne er i Jesu avskjedstale til disiplene iJoh 14-17.

Foto: Fotolia

I denne serien går vi gjennomtrosbekjennelsenfor å bli litt sikrere på hva det er vi egentlig tror på.

Siden det er Gud vi tror på er det han trosbekjenneslen handler om. Den sier noe om hvem Gud er.

Trosbekjennelsen har tre deler, én for hver av de tre personene itreenigheten. Først står det om Gud Fader, deretter om Jesus og så om Den Hellige Ånd.