Hvem kommer til himmelen?

Hvem kommer til himmelen?

Hva er poenget med misjon hvis alle skal kunne velge Gud uansett?

Spørsmål & svar

Du kan sende inn spørsmål du lurer på til iTro. Enten på mail til iTro@nlm.no, eller ved å fylle ut spørsmålsskjemaet på forsida på iTro.

Olof Edsinger jobber i NLM ung.

Spørsmål: Hvis alle mennesker skal få et valg av Gud om å få leve i evigheten, inkludert mennesker som er døde og ikke hørte om Bibelen og Guds Ord mens de levde – hva er da poenget med misjon?

Da vil jo alle få muligheten til å velge Gud uansett? Eller er det slik at mennesker som er døde og ikke fikk høre om Gud ikke har muligheten til å velge ham, og derfor må vi prøve å rekke ut til alle folkeslag?

I Bibelen står det at dommens dag ikke skal skje før alle har fått mulighet til å høre om Gud. Betyr det alle som lever akkurat på det tidspunktet, eller gjelder det alle mennesker som har levd? Det er kanskje ikke noe godt svar på det, men stiller bare spørsmål for å høre hva deres syn på dette er :) Hilsen jente

Svar: Hei og takk for spørsmålene dine!

Det er store og viktige saker du spør om, og du er sikkert ikke den første som har spurt deg disse og lignende spørsmål.

Jeg vet ikke nøyaktig hvilke skriftsteder du sikter til, men jeg antar det er blant annet Matteus 24,14 og 1 Peter 4,6. Når det gjelder Jesu ord i Matteus, oppfatter jeg at Gud ønsker at så mange som mulig skal få mulighet til å omvende seg til Jesus (se også 2 Peter 3,9), og at vi derfor kan sies å «akselerere» Jesu gjenkomst gjennom misjon (2 Peter 3,12).

Vi har imidlertid ikke fått et løfte om at alle mennesker skal ha en mulighet til å høre om Bibelen og Guds ord. Dette oppdraget har nemlig vi som kristne fått ansvar for.

Gud gjør seg ikke vanskelig

Menneskets synd er i seg selv en avvisning av Gud. I kontrast, sier Bibelen at vi har fra Jesu død og oppstandelse et større ansvar for å virkelig vende oss til Jesus i vår tilbedelse (se Apostlenes gjerninger 17,30-31).

Det virker som om at det før Jesus kom til jorden (første gang), var nok å tro på Bibelens Gud – Skaperen Gud – men at den eneste tro som frelser oss i dag er troen på Jesus som Guds Sønn (se Apg. 4,12). Dette betyr ikke at Gud har gjort seg «vanskelig» siden det nå «kun» er gjennom Jesus at vi kan få det nære og personlige forholdet til Gud som han faktisk lengter etter.

Med det mener jeg at det første du skriver ikke er noe som er lovet i Bibelen. Alle mennesker vil ikke få mulighet til å ta stilling til Bibelens åpenbaring om evangeliet.

Derimot har alle muligheten til å lære å kjenne Gud gjennom skaperverket, og selv før Jesus kom, var det folk som Bibelen omtaler som «rettferdige» – som er frelst av nåde gjennom tro. De som på den tiden, akkurat som i dag, fornektet skapelsens vitnesbyrd om Gud, gikk derimot fortapt.

Den alvorlige sannheten

Teksten i 1 Peter er svært vanskelig å tolke. Og mye diskutert. De fleste mener at det taler til mennesker som har dødd, men som var kristne i løpet av sine jordiske liv. I den tidlige kirke, var det en forventning om at Jesus ville komme tilbake veldig snart, og da kristne begynte å dø, skapte det vanskelige spørsmål. Det er trolig dette Peter og Paulus snakker også om (se også 1 Tess 4,13-18).

Oppsummert tror jeg dette: Nøyaktig hvem som blir frelst eller ikke, kan vi ikke vite. Men Bibelen sier likevel at synd er så alvorlig at den dømmer oss til et liv uten Gud. Det eneste vi har blitt lovet, er at de som tror på Jesus Kristus, skal bli frelst. Dette er den alvorlige sannheten som ligger til grunn og er utgangspunktet for både kirke og misjon.

Hilsen Olof Edsinger,
NLM ung

John Olav Selstø

Spørsmål & svar

Du kan sende inn spørsmål du lurer på til iTro. Enten på mail til iTro@nlm.no, eller ved å fylle ut spørsmålsskjemaet på forsida på iTro.

Olof Edsinger jobber i NLM ung.