Organdonasjon

Organdonasjon

Sier Bibelen noe om dette?

Tema

Månedens tema på iTro er «kropp»

Denne saken ble første gang publisert 28.4.11.

Hei. Mener Bibelen noe
om organdonasjon?

Hei!
Takk for et interessant spørsmål!

Først helt kort om organdonasjon. Vi har alle syv organer som kan gis videre og redde andres liv dersom vi skulle dø: To lunger, to nyrer, hjertet, leveren og bukspyttkjertelen . Dersom den avdøde ikke har et organdonorkort må den nærmeste familien bestemme hva de tror han eller hun ville ønsket.

Svaret på spørsmålet ditt er faktisk nei. Bibelen sier ikke noe direkte om organdonasjon.

Men i 1.Korinterne 15. 47-49 står det: «Det første mennesket(Adam)var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket(Jesus)er fra himmelen. Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.»

Sagt med enklere ord: vi skal bli som Jesus var etter oppstandelsen. Han var annerledes, med nyskapt kropp. Det tyder på at vi også skal få kroppen vår i en ny utgave i Himmelen.

Jesus sier også «Du skal elske din neste som deg selv»(Mark 12,31), og «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem»(Matt 7,12).

Hvis jeg en dag trenger et nytt hjerte håper jeg noen er villige til å gi meg deres, akkurat som jeg ønsker å gi noen mitt hvis en dag mitt liv ikke står til å redde.

At et menneskes død gir liv til andre er en siste god og kjærlig handling. Ingen har gjort dette med større kjærlighet enn Jesus selv.

Du finner mer info på http://www.facebook.com/organdonasjon og www.organdonasjon.no.

Hilsen Tove Karin

Tema

Månedens tema på iTro er «kropp»

Denne saken ble første gang publisert 28.4.11.