Hvordan bli en kristen?

Hvordan bli en kristen?

Jesus er den eneste veien for å komme til Gud og få evig liv. Og det er Gud selv som har tatt initiativet.

Spørsmål & svar

Du kan sende inn spørsmål du lurer på til iTro. Enten på mail til iTro@nlm.no, eller ved å fylle ut spørsmålsskjemaet på forsida på iTro.

Når vi begynner å søke Gud og får behov for å bli kristne, er det bare fordi Gud allerede har tatt initiativet og kalt oss til tro.

Å være kristen er å tro på Jesus – at han døde for dine synder og gjorde det mulig for deg å komme til himmelen. Alt avhenger av hvilket forhold du har til Jesus. Han er den eneste veien til Gud. Derfor er Jesus den eneste måten å komme til Gud på og få evig liv.

Bekjenn dine synder

Det vil si å innrømme for Gud at du har vært din egen herre i stedet for å ha han som Herre, at du har såret og skadet andre i stedet for å elske dem, og at du har brutt Guds bud i tanker, ord og gjerninger.

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. (1 Joh.1,9)

Be Gud om tilgivelse og frelse

Bibelen sier at vi blir frelst ved tro. Den troen som frelser oss, er ikke den skråsikre troen, men den troen som får oss til å komme til Gud og be om tilgivelse.

Kom, la oss gjøre opp vår sak! Sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. (Jes 1,18)

Be om at Jesus tar bolig i deg ved sin Hellige Ånd

Det å være en kristen er ikke bare å ta seg sammen slik at en tenker som en kristen, snakker som en kristen og lever som en kristen. Det å bli en kristen er å bli et forvandlet menneske.

Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til. (Rom 8,9)

Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. (Joh 3,3)

Be om at Jesus må bli Herre i livet

Det vil si at du anerkjenner at han har rett til å bestemme over deg og lede deg. En kristen er tilgitt av Gud og gjenfødt til et nytt liv.

Det nye livet er et liv der vi får gjenopprettet den personlige kontakten med Gud, får hjelp til på nytt å ta ansvar for vår neste, tar ansvar for skaperverket og har Gud som vår Herre.

John Olav Selstø

Spørsmål & svar

Du kan sende inn spørsmål du lurer på til iTro. Enten på mail til iTro@nlm.no, eller ved å fylle ut spørsmålsskjemaet på forsida på iTro.