Flytte sammen?

Flytte sammen?

"De stedene jeg har lest står det at samboerskap = hor. Men hvis vi har hvert vårt soverom og ikke ligger sammen, er det fortsatt galt ifølge Bibelen?"

Spørsmål og svar

Du kan sende inn spørsmål du lurer på til iTro. Enten på mail til iTro@nlm.no, eller ved å fylle ut spørsmålsskjemaet på forsida på iTro.

«Har tenkt litt på dette med samboerskap. De stedene jeg har lest står det at samboerskap = hor. Dette forstår jeg ikke. La oss si at jeg bor sammen med kjæresten min. Vi har hvert vårt soverom og ligger ikke sammen. Rammen for sex er ekteskap, det tror jeg. MEN rammen for å bo sammen, er vel ikke ekteskap? Hvor står dette eventuelt i Bibelen?
Takk! :)»

Hei!

Gud skapte menneskene med den hensikt at mann og kvinne skulle kunne finne sammen og leve sammen (1 Mos 1:28, 2:18-24). Særlig er 2:24 et vers å huske på. (Det er også dette verset Jesus viser til når han får spørsmål om ekteskap (Matt 19:4-5).)

Der blir det sagt som en avrunding av avsnittet hvor Adam får sin Eva, at: «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og forbli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.» Dette verset oppsummerer egentlig hele tanken for samliv og ekteskap. Og der finner vi tre elementer.

Rammene for samliv

1 – «Mannen skal forlate sin far og sin mor».

Det er altså snakk om en endring av livssituasjon, man går fra å leve som han har gjort, over til å leve sammen med en annen person. Det er snakk om et oppbrudd fra den tilstand man har levd i, og til en ny tilstand.

2 – «…forbli hos sin hustru…»

Det forholdet man går inn i er ment til å være varig og langsiktig. Ikke noen lett og løs forbindelse.

3 – «De skal være ett kjød.»

Dette omhandler det nære samlivet de to personene i et ekteskap har, ikke minst det seksuelle. Vi skal merke oss at det seksuelle først blir nevnt etter de to andre elementene, noe som viser oss at sex hører hjemme i det livslange ekteskapet mellom én mann og én kvinne, som du sier i spørsmålet ditt.

Dette er de rammene Gud har gitt oss ikke bare for sex, men også for samliv. Dermed blir det galt å leve sammen som mann og kone når ikke man er det.

Fristelser og signaleffekt

Jeg ser hovedsakelig to problemer/utfordringer med å bo sammen med kjæresten slik du illustrerer i spørsmålet ditt:

1 – Ikke undervurder fristelsene dere ville blitt utsatt for.

Det er ikke slik at vi mennesker er gode, rene og fullkomne mennesker som lever rett, men som av og til får vår vakre og rene fasade skitnet til av synd. Det er heller slik at vi er syndige mennesker, og når vi synder, er det vår sanne, syndige natur som kommer til syne. Jesus sa om menneskene sine hjerter: «Fra hjertet kommer onde tanker, mord hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Disse tingene er det som gjør mennesket urent.» (Matt 15:19-20).

Våre hjerter er syndige, og vi har lyst til å gjøre det som er galt (Rom 7:15). La oss ikke være naive. Dersom et kjærestepar flytter sammen, rett nok med hvert sitt soverom og løfter om å ikke gjøre noe galt – så har man likevel gjort veien til å falle i synd (eller å hoppe i den) veldig kort. Dersom en mann og en kvinne som er glade i hverandre flytter sammen og bor alene, har veien blitt veldig mye kortere til også å ha sex. Enten med overlegg, eller ved at man faller i synd. For veien til å synde har blitt gjort så utrolig kort.

Historien er dessverre full av eksempler på gudfryktige menn og kvinner som har falt i seksuell synd. Mennesker som man trodde aldri skulle kunne gjøre noe galt har opplevd at fristelsene på det seksuelle området ble for kraftige.

Jesu budskap er det stikk motsatte. «Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister et av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete.» (Matt 5:29).

Her menes ikke av man bokstavelig talt skal plukke ut sitt øye hver gang man blir fristet av noe – da hadde alle kristne måttet gått uten øyner – men at man skal ta grep for å unngå å havne i fristelse. Flytter man sammen med kjæresten sin gjør man det stikk motsatte av hva Jesus ber oss om å gjøre.

2 – Signaleffekten.

Selv om man flytter sammen med kjæresten, bor på hvert sitt soverom og mot formodning ikke gjør noe galt – så vet ikke resten av verden det. Alle kristne er forbilder for hverandre. Og folk rundt ser ikke at dere ikke gjør noe galt, men de ser at dere bor og lever sammen.  De vet ikke hva som skjer eller ikke skjer bak lukkede dører. Og en slik utydelighet skaper utrygghet. Tenk over hva dere signaliserer med livene deres. I stedet for å være med å skape usikkerhet og utrygghet, i stedet for at folk ikke helt vet hvordan dere stiller dere til Guds ord og Jesu befaling – vær heller tydelige forbilder på at dere ikke vil gjøre noe galt! Vær et tydelig forbilde som signaliserer trygghet og klare rammer og linjer ved ikke å sette dere i en slik situasjon.

Noen bibelsteder

Du etterlyser bibelsteder i spørsmålet ditt. Jeg her referert noen, men her er noen til:

  • Om det å være forbilder for hverandre, og ikke la noe negativt og usikkert påvirke det kristne fellesskapet: 1 Kor 5
  • Om å være forbilder for hverandre, og ikke være med å føre andre til fall med måten vi lever våre liv: 1 Kor 8:9-13. 
  • Om at samboerskap ikke faller inn under Bibelens rammer for samliv: 1 Kor 7:1 og 9. Merk at det ikke står at «kan dere ikke leve avholdende, så flytt sammen.» Slik står det ikke – det som står er at man skal gifte seg.

Lykke til med livets utfordringer!

John Olav Selstø

Spørsmål og svar

Du kan sende inn spørsmål du lurer på til iTro. Enten på mail til iTro@nlm.no, eller ved å fylle ut spørsmålsskjemaet på forsida på iTro.