Tagget med: Guds nåde

Hva er kristent arbeid?

Finnes det jobber som er mer "kristne" enn andre? Marius Sauholmen Sørenes skriver om hva det vil si å være en kristen arbeider.
av Marius Sauholmen Sørenes

Den dyre og den billige nåden

Det finnes en billig og en dyr nåde. Den billige er kirkens dødsfiende, fordi den er en nåde uten etterfølgelse, uten kors og uten den levende Jesus Kristus.
av Dietrich Bonhoeffer, "Etterfølgelse"