Den dyre og den billige nåden

Den dyre og den billige nåden

Det finnes en billig og en dyr nåde. Den billige er kirkens dødsfiende, fordi den er en nåde uten etterfølgelse, uten kors og uten den levende Jesus Kristus.

Tema

Tema på iTro i juni er «Nåde».

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) var en luthersk prest, teolog og forfatter. Han har blant annet skrevet boka Etterfølgelse(1937). Bonhoeffer varaktiv i den tyske motstandskampen mot nazistene, og satt fengslet deler av krigen. Han ble henrettet av Gestapo den 9. april 1945.

Billig nåde er nåde til utsalgspris, tilgivelse og trøst på billigsalg, rabatterte sakramenter.

Billig nåde er nåde som kirkens utømmelige forråd, et kammer man lettvint, grenseløst og uten betenkninger øser ut av, nåde uten noen pris, nåde som ikke koster noe.

Billig nåde er nåde som en læresetning, som prinsipp, som system. Billig nåde er tilgivelse som en allmenn sannhet, Guds kjærlighet som kristelig forestilling om Gud.

Billig nåde rettferdiggjør synden, ikke synderen.

Billig nåde forkynner tilgivelse uten omvendelse, den er uten menighetstukt, nattverd uten syndsbekjennelse, uten absolusjon, uten personlig skriftemål. Billig nåde er nåde uten etterfølgelse, nåde uten kors, nåde uten den levende Jesus Kristus, han som ble menneske av kjøtt og blod.

Nåden kostet Gud dyrt

Dyr nåde er skatten som er skjult i åkeren. Mennesker som finner den, går med glede bort og selger alt de eier for skattens skyld. Dyr nåde er den kostbare perlen kjøpmannen selger alt for å sikre seg.

Dyr nåde er det evangeliet vi stadig må søke på nytt, gaven vi må be om, døren vi må banke på. Den er dyr fordi den kaller til etterfølgelse, den er nåde fordi den kaller oss til å følge Jesus Kristus. Den er dyr fordi den kostet et menneske livet, den er nåde fordi det først er slik den gir et menneske liv.

Den er dyr fordi den fordømmer synden, nåde fordi den rettferdiggjør synderen. Fremfor alt er nåden dyr fordi den kostet Gud dyrt, fordi den kostet hans Sønns liv – «dere er kjøpt og prisen betalt» (1 Kor 6,20)

Dette er et utdrag fra boka «Etterfølgelse» av Dietrich Bonhoeffer. Boka er gitt ut på Luther Forlag, og kan bestilles på deres nettsider.

 

Tema

Tema på iTro i juni er «Nåde».

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) var en luthersk prest, teolog og forfatter. Han har blant annet skrevet boka Etterfølgelse(1937). Bonhoeffer varaktiv i den tyske motstandskampen mot nazistene, og satt fengslet deler av krigen. Han ble henrettet av Gestapo den 9. april 1945.