Hverken du eller jeg er bedre enn Judas

Hverken du eller jeg er bedre enn Judas

Helt frem til den dag i dag blir Judas flittig i dagligtalen som et symbol på sviker, men sannheten er at vi ikke er noe bedre selv.

Jesu tolv disipler

Dette er den første av tolv saker i en serie om Jesu 12 disipler, eller apostler. Dette er de som fulgte Jesus tettest mens han levde her på jorda. Dagens disippel er Judas Iskariot.

Hæ? Ikke bedre enn Judas, du liksom! Jeg er en mye bedre person enn han der – svikeren over alle svikere!

Nja, jeg er ikke helt sikker på det, du. La oss se litt nærmere på dette.

Hvem var Judas?

Judas Iskariot må ikke forveksles med en av de andre disiplene til Jesus: Judas, sønn av Jakob, også kjent som Taddeus.

Judas var den disippelen som forrådte Jesus og anga han til romerne med et kyss for å vise dem hvem de skulle ta. Han sviktet Jesus for 30 sølvpenger og allerede i Joh 12,3-6 omtaler Johannes ham som en tyv.

Jesus visste på forhånd at dette ville skje (Joh 6,70-71) og Jesus avslørte under det siste måltidet at det var han som skulle forråde han (Joh 13,21-30).

Judas angret i etterkant, kastet bort sølvpengene han hadde tjent og hengte seg. Senere ble Judas erstattet av Mattias som da ble den tolvte apostelen.

Peter – en Judas

Det var ikke bare Judas som sviktet Jesus i hans siste timer. Simon Peter, en av de nærmeste disiplene til Jesus (som du får høre mer om senere i serien) sviktet Jesus tre ganger.

Jesus visste dette ville skje. Da han sa det til Peter, nektet han for at det ville skje (Matt 25,33-35). Men Peter sviktet Jesus. Tre ganger før hanen gol (som Jesus hadde sagt) nektet Peter for at han kjente Jesus. Han til og med bannet og sverget på det (Matt 26,74).

Dette da Jesus trengte vennene sine som mest. Peter angret på hva han hadde gjort (Matt 26,75).

Vi er alle i samme båt

I bunn og grunn var ikke Peter noe bedre enn Judas. De sviktet han begge to da han trengte dem som mest. Men hvorfor er det da Judas som står igjen som den store syndebukken eller «Judasen», om du vil? Har Peter sluppet billig unna?

På samme måte som Peter og Judas er også vi uverdige syndere som ikke fortjener Guds nærvær.

Begge angret på det de hadde gjort, men forskjellen er at Peter gikk til Jesus med angeren, noe Judas (tilsynelatende) ikke gjorde.

Peter fikk tatt et oppgjør med dette hos Jesus og fikk på mange måter sin gjenopprettelse da Jesus spurte Peter tre ganger (like mange ganger som Peter fornektet Jesus) om han elsket han (Joh 21,15-17).

Les også: Jeg hører om det støtt og stadig, men hva er egentlig «synd»?

På samme måte som Peter og Judas er også vi uverdige syndere som ikke fortjener Guds nærvær.

Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd. (1 Joh,3,4)

for alle har syndet og mangler Guds herlighet. (Rom 3,23)

Hva gjør vi med synden vår?

Heldigvis finnes det en løsning. Det var ikke «størrelsen» på synden som gjorde at det gikk galt med Judas mens Peter fortsatte å være en etterfølger av Jesus. Forskjellen var at Peter gikk til Jesus med det.

Gud vil aldri stenge døren for en angrende synder.

Det er også det viktigste for oss. Vi har ikke noe bedre utgangspunkt enn Judas, men vi kan velge å gå til Jesus med synden vår. Å erkjenne våre feilsteg og søke nåde hos Gud. Da blir vi tilgitt. Av bare nåde. Hver gang.

Gud vil aldri stenge døren for en angrende synder.

«Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» (1 Joh 1,9)

Lightstock / AI

Jesu tolv disipler

Dette er den første av tolv saker i en serie om Jesu 12 disipler, eller apostler. Dette er de som fulgte Jesus tettest mens han levde her på jorda. Dagens disippel er Judas Iskariot.