Jeg hører om det støtt og stadig, men hva er egentlig «synd»?

Jeg hører om det støtt og stadig, men hva er egentlig «synd»?

Synd er farlig og rammer alle mennesker - heldigvis finnes det en løsning på det.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Da Gud skapte menneskene sa han at de fikk lov til alt, utenom om én ting – å spise fra kunnskapens tre. Adam og Eva ble fristet av Satan ikledd som slangen og satte seg selv høyere enn Gud ved å spise fra Kunnskapens tre.

Synd blir dermed å gjøre imot Guds gode vilje.

Dermed kom synden (det onde) inn i verden og ble innprentet i menneskehjertene. Harmonien og fellesskapet med Gud ble brutt.

Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. (Rom 5,12)

Synd er farlig og desto viktigere er det å prate om det. Det var helt nødvendig at Norge advarte og snakket sant om koronaviruset. På samme måte er det viktig at kristne snakker sant om synden.

Hva er synd?

Synd er ikke alltid like enkelt å forstå. Det betyr «å bomme på målet», som er en enkel forklaring av begrepet. I Bibelens tilfelle er «målet» Guds vilje – å gjøre det som er godt for oss og andre mennesker. Synd blir dermed å gjøre imot Guds gode vilje.

Ikke engang verdens snilleste menneske er uten synd.

Bibelen definerer også synd slik:

Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd. (1 Joh, 3,4)

Loven er gitt oss ved de ti bud.

Noen synder kan føles bra der og da, men det er bare en kortvarig glede som kan sette dype sår. Det er aldri godt for mennesker å gjøre synd.

Hvem har synd?

Bibelen er klar her. Alle, absolutt alle mennesker har synd og det vil også gjelde alle kommende generasjoner.

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. (1 Joh, 1,8)

Ikke engang verdens snilleste menneske er uten synd. Synden kommer innenfra og er i menneskenes hjerter.

Bare Jesu blod kan frelse oss fra synden

for alle har syndet og mangler Guds herlighet. (Rom 3,23)

Hva skjer med syndere?

Synden har ødelagt relasjonen vår med Gud. Det er alvorlig. Bibelen sier at syndens lønn er døden. Det gjelder både legemlig og åndelig. Syndere er på vei til en evig fortapelse uten Gud.

Løsningen

Alle har syndet og syndere har en fremtid i evig fortapelse – finnes det håp?

Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6,23)

Bare Jesu blod kan frelse oss fra synden og legger vi synden vår fram for Gud og tror på han, vil han tilgi og gi oss evig liv. Jesus er løsningen.

På dommens dag, skulle Gud egentlig sett til våre syndige liv, men Jesus er vår stedfortreder og vil dekke over oss med sitt fullkomne liv. Han kom til jorden, levde syndfritt og døde for alle verdens synder. Takk, Jesus.

Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. (Rom 5,18-21)

Synd kan være utfordrende og skamfullt, men vit at alle mennesker er syndere. Vi skal prøve å følge loven så langt det lar seg gjøre, men vil fortsette å feile. Ikke skam deg over synden. Legg synden i lyset fremfor Gud, så tilgir han deg med sin overstrømmende nåde. Én dag blir det slutt på synd og ondskap.

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.