Balansen mellom nåde og sannhet?

Balansen mellom nåde og sannhet?

– Nåden sa til kvinnen som var tatt i ekteskapsbrudd: "Heller ikke jeg fordømmer deg." Sannheten sa: "Gå bort og synd ikke mer!", sier Joakim Solbakken.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Vi lever i en hverdag der sannhet er subjektivt. Et samfunn der etikk og moral, rett og galt, godt og ondt blir overkjørt av følelser og sterke meninger. På internett møter vi mange ulike tematikker og debatter som sirkulerer rundt store spørsmål. Men er det et tema som er spesielt populært i vår kultur, er det sex.

Sexfiksert kultur

I Skandinavia lever vi i en sexfiksert kultur. Og gjennom internett og aviser møter vi stadig på budskap, ideologier og bilder som har et seksualisert språk. Groucho Marx, Amerikansk komiker, sa en gang: «Jeg tror sex har kommet for å bli.» Det hadde han virkelig rett i, og som vi ser tydelig i samfunnet rundt oss. Dette betyr at ethvert menneske burde ta sex på alvor og tenke godt gjennom hva som er meningen med sex.

Og da kommer store spørsmålet:

Hvordan rettleder vi venner og bekjente, som ikke følger Bibelens veiledning rundt sex og identitet?

Redd for å bli stemplet

Som kristen er det lett for å bli stemplet når vi sier hva vi mener om Bibelens syn på seksualitet. Vi kan bli kalt teite og rare, men også i enkelte tilfeller hatefulle og slemme. Temaet «seksualetikk» er som et minefelt. En mening fra oss kristne og plutselig smeller det, og det er nesten som om motparten nekter å høre mer av det vi har å si.

Identitet

Noe som er viktig å forstå er at mange har en fundamentalt annerledes virkelighetsforståelse enn den kristne tenkning. Seksualitet er et brennbart tema i vår tid, og en av hovedgrunnene er at den i stor grad er knyttet opp til spørsmål om identitet.

Jesus fortalte sannheten – på en nådefull måte.

Derfor er det viktig å ha tungen rett i munnen når vi uttaler oss om slike temaer. Det vi formidler som sannhet, kan virke ødeleggende for personen vi formidler det til.

Jesus har ikke kalt oss for å vinne argumenter. Han har kalt oss for å vinne mennesker, med å formidle Guds nåde og sannhet. Vi må da finne en god balanse mellom denne nåden og sannheten.

Nåde og Sannhet

Jesus fortalte sannheten – på en nådefull måte.

Om vi, i møte med mennesker, kun tilbyr nåden, glatter vi over sannheten. Om vi bare tilbyr sannheten, unnlater vi nådens glede. Vårt mål er å finne denne balansen.

Nåden inviterte kvinnen ved brønnen til å drikke levende vann. Sannheten minnet henne tankefullt på at hun hadde hatt fem menn og bodd sammen med en kjæreste. (JOH 4,4-18)

Jesus snakket hele tiden selv om hva som var rett og galt, og ønsker at vi skal gjøre det samme. Men han ønsker at vi som kristne også skal møte alle mennesker med omsorg og kjærlighet.

Nåden sa til kvinnen som var tatt i ekteskapsbrudd: «Heller ikke jeg fordømmer deg.» Sannheten sa: «Gå bort og synd ikke mer!» (JOH 8,11)

Døm ikke

Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt. (MATT 7,1-2)

Poenget til Jesus er ikke at vi skal slutte å foreta etiske vurderinger av hva som er rett og galt. Jesus snakket hele tiden selv om hva som var rett og galt, og ønsker at vi skal gjøre det samme. Men han ønsker at vi som kristne også skal møte alle mennesker med omsorg og kjærlighet.

Vi som etterfølgere av Jesus må da formidle en god og sann historie om sex, om hva det betyr og hva Guds intensjon er med den nære akten.

Hva vet vi om dette menneskets kamp og bekymringer, eller bakgrunnen for en viss handling eller viss livsstil?

Hvis vi bare ser det etiske prinsippet når vi rettleder mennesker rundt oss, glemmer vi selve mennesket. Da får vi etikk uten empati, og moral uten medfølelse. Og dette har gjennom tidene ført til mange knuste hjerter og relasjoner.

Ingen fordømmelse

Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. (2 TIM 4,2)

Stefan Gustavsson sier i sin bok «Nakne uten skam»:

«Vi må lære oss å føre samtaler om seksualitet i lys av Jesus. Det betyr å legge hardhet og hykleri til side, samtidig som vi tar sannheten om Guds vilje på alvor.»

Vi som etterfølgere av Jesus må da formidle en god og sann historie om sex, om hva det betyr og hva Guds intensjon er med den nære akten. En sannhet som formidler at Gud er seksualitetens opphav, seksualitetens sammenheng er fellesskap, og seksualitetens plass er ekteskapet mellom mann og kvinne.

Vi må ha en holdning i å møte virkeligheten ut fra evangeliets nåde og kraft.

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.