DilemmaDilemma

Intolerante kristne

Lignelsen om de blinde mennene og elefanten brukes som argument for at kristne er intolerante, og at alle religioner er like sanne.