Kikke, eller ikke klikke?

Kikke, eller ikke klikke?

Skal jeg åpne den lenken, klikke på det bildet, gå innpå nettsiden eller like den kommentaren?

Tema

Tema på iTro i juni er «Dilemmaer».

I møte med nettets dilemmaer kan mange valg være lure å ta i forkant.

Som ung er det mange dilemmaer å ta stilling til, og mitt råd til deg vil være: Bli god på dette, det blir ikke færre av dem! Våg å snakke om dem og få innspill som kan lede deg ut av dilemmaer og vanskelige valg. Vi lar oss ofte styre av konsekvenser og noen er veldig opplagte. Er det for eksempel skiltet med fotoboks setter vi ned hastigheten, om ikke blir konsekvensen kostbar.

Pornografi burde hatt advarselsskilt

De fleste valg er ikke skiltet og konsekvenser kan komme snikende over tid. Jeg snakker med mange mennesker om ulike dilemmaer. Et jeg ofte møter på er pornografi. Dette burde hatt et advarselsskilt hvor det sto «skam», for dette er en av de mange direkte konsekvensene folk opplever.

Ved å snakke med noen som kan gi deg innspill og råd vil du kunne løse dette dilemmaet. Når du forteller noen om din fristelse til å klikke deg inn på sider du egentlig ikke ønsker, kan du få hjelp til å legge en strategi som forbereder deg på neste gang dilemmaet kommer.

Vi blir ikke eksperter på dilemmaer. Vi lærer, og forhåpentligvis gir dette erfaringer som kommer oss og andre til nytte i disse livets uunngåelige situasjoner.

Jesus var ekspert på å møte mennesker

I Johannes kapittel 4 ser vi at Jesus var ekspert på å møte mennesker. Kvinnen var full av skam, skyld, avhengighet og vanskelige dilemmaer. Historien gjengir detaljer fra en samtale som var vanskelig, men som førte til at hun løp inn i byen uten skam.

Det vanskelige kom til overflaten, ble gjort opp, og kvinnen ble satt i frihet:

Jesus sier i Johannes 4,23:

«Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det er slike tilbedere Faderen vil ha». 

Jesus knytter ånd, sannhet og tilbedelse sammen og setter oss i en posisjon hvor Faderen lengter etter noe fra oss. Å leve i ånd, sannhet og tilbedelse utruster deg til å løse dilemmaer du står ovenfor, til å ta gode valg og være i en posisjon hvor Faderen gleder seg over dine valg.

Din identitet i Kristus

Identitet er avgjørende for våre handlinger og valg. Paulus var klar over dette og nøye med å bekrefte identitet enten han skrev personlige brev eller skrev til en menighet. Han åpnet med ord som: «Dere hellige, Guds elskede og kalte, og De som er helliget i Kristus». Valg, følelser og tanker forteller ikke alltid sannheten om hvem du er.

Din identitet er at du er elsket og ønsket av Gud, og løsningen på vanskelige dilemmaer er å finne i ånd, sannhet og et liv i tilbedelse. Du er skapt til et liv i fellesskap med Gud, og handler du på grunnlag av din sanne identitet er mange valg allerede tatt og dilemmaer løst.

Gud sine tanker om deg som sønn eller datter er fulle av Hans håp. La håpet leve og ta Ham med i løsningen av dine dilemmaer.

Tema

Tema på iTro i juni er «Dilemmaer».