Hvorfor skal Gud absolutt mene noe om min seksualitet?

Hvorfor skal Gud absolutt mene noe om min seksualitet?

Hva er meningen med sex? Er det mer enn nytelse? Og har sex noe med Gud å gjøre?

Tema

Tema på iTro i  februar er 😍 .

Denne teksten består av flere utdrag hentet fra et kapittel i boka «Grill en Kristen – svar på 20 vanskelige spørsmål» utgitt av Lunde forlag, redaktør Ingvild Hellenes.

Forfatter bak dette kapittelet «Hvorfor skal Gud absolutt mene noe om min seksualitet?» er Rune Tobiassen.

Utdragene er publisert med godkjennelse fra både forlag og forfatter.

Kjøp gjerne boka, og les hele kapittelet!

 

Gud mener noe om din seksualitet. Han mener at den er god. Gud har skapt deg som et seksuelt vesen, og er veldig fornøyd med det. Men hva er meningen med sex? Er det mer enn nytelse? Og har sex noe med Gud å gjøre?

For den som tror at Gud finnes, er det naturlig å tenke at Gud vet hva som er det gode for oss, også når det kommer til seksualitet.

Spørsmålene om seksualitet er viktige for oss kristne, fordi sex og samliv er viktig for oss mennesker. Men en kristen starter ikke med disse spørsmålene. De kommer i andre rekke, som en følge av troen. For når vi tror at Gud har skapt oss, så bør vel han også vite hva som er best for oss?

En kristen ønsker å forholde seg til hva Bibelen sier og la den få autoritet i livet. Guds Ord er den referanserammen som definerer hvordan en kristen skal leve.

Det er ikke så rart at en som ikke tror på Gud synes det er merkelig at Gud skal mene noe om vår seksualitet. Men for den som tror at Gud finnes, er det naturlig å tenke at Gud vet hva som er det gode for oss, også når det kommer til seksualitet.

Meningen med sex er å knytte to mennesker ekstra sterkt til hverandre, og å holde det til ekteskapet som lager trygge rammer for at barn kan vokse opp.

Når mennesker er så opptatt av sex, skulle ikke Gud – han som skapte sex – være det? Meningen med sex er å knytte to mennesker ekstra sterkt til hverandre, og å holde det til ekteskapet som lager trygge rammer for at barn kan vokse opp.

Er Gud en gledesdreper som ønsker å sette stramme grenser rundt seksualiteten og si at noe er lov og noe er ikke lov? Nei, Gud har omsorg for hele menneskelivet, og grensene har han gitt til menneskets beste.

Det kristne menneskeverdet er ikke begrunnet i seksuell utfoldelse, heller ikke er den enkeltes identitet bestemt ut fra seksuell legning. Det er ikke seksualiteten som definerer mennesket, men at det er skapt av Gud. Det er nåde og tilgivelse å få for mennesker som søker oppreisning og et nytt liv, også på seksualitetens område.

Romantisk kjærlighet er ikke det øverste målet i kristen tro, selv om det er opphøyd i vår kultur. Det livslange ekteskapet er ordningen Bibelen holder fram som det beste for samlivet mellom mann og kvinne. Mange mennesker lever likevel av ulike grunner seksuelt avholdende, og kristen tro sier at dette er like verdifullt.

Guds nåde er for alle 

Jesus viser ingen fra seg, uansett hva slags fortid vi har. Alle som kommer til Jesus og ber om tilgivelse, vil få det. Det gir oss også mulighet til å starte på nytt.

Utdrag fra: Ingvild Hellenes, redaktør. «Grill en kristen – Svar på 20 vanskelige spørsmål.»

Tema

Tema på iTro i  februar er 😍 .

Denne teksten består av flere utdrag hentet fra et kapittel i boka «Grill en Kristen – svar på 20 vanskelige spørsmål» utgitt av Lunde forlag, redaktør Ingvild Hellenes.

Forfatter bak dette kapittelet «Hvorfor skal Gud absolutt mene noe om min seksualitet?» er Rune Tobiassen.

Utdragene er publisert med godkjennelse fra både forlag og forfatter.

Kjøp gjerne boka, og les hele kapittelet!