Hva er kristent arbeid?

Hva er kristent arbeid?

Finnes det jobber som er mer "kristne" enn andre? Marius Sauholmen Sørenes skriver om hva det vil si å være en kristen arbeider.

Tema

Temaet på iTro i august er «Superkristen».

For tre år siden da jeg var ferdig med lang sommerferie etter endt studie og skulle begynne å jobbe, surret tankene mine rundt hva det betyr å være en kristen arbeider. Jeg hadde ikke hørt noe forkynnelse om det, og det var heller ikke så mye snakk om i studentarbeidet jeg gikk i.

Jeg begynte da et selvstudie, og jeg vil skrive her litt av det jeg fant som jeg tenker er viktige. 

Historisk syn på arbeid

Arbeid kan defineres som Menneskets målrettede, bevisste virksomhet (snl, 2022). Og det har vært ulike syn på arbeid gjennom historien.

I antikken tenkte man at hardt arbeid var forbeholdt slaver. Den kjente filosofen Aristoteles skriver det sånn: Vi jobber for å få fritid, vi går til krig for å få fred.

Kanskje vi ser på jobber som pastorer, eller misjonærer som kalt av Gud og at jobber som ikke er i kirken er sekulære. Stemmer dette med Bibelen?

I middelalderen tenkte man at Gud så på noen jobber som mer hellige og mer verdt. Som prest, biskop og pave. Dette synet gikk blant annet Martin Luther imot da han skrev til adelen; det er ingen forskjell mellom lekfolk og prester, prinser og biskoper selv om de ikke jobber med det samme. 

Hvordan er synet på arbeid idag? 

Synet på arbeid endrer seg fra tid til tid. Men bibelen lærer oss at; Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort, skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen. (Fork 1,9).

Kan vi se slike likheter med historien i dag? Jeg tror det. Hvis du tenker det mest prestisjefylte yrket man kan ha. Hva er det? Jeg tror endel ville svart, kanskje advokat. Eller kanskje en sjef i et selskap. Eller kanskje det er politiker.

Det er kall til alt arbeid. Alt fra å ta vare på hagen til å jobbe som pilot.

Men jeg tror ikke mange ville svart en rørlegger, eller vaskehjelp. Det er ofte at man legger sin verdi i jobben og i hvor mye en har i lønn. 

Det er lett å tenke at det bare er utenfor kristne miljø folk tenker sånn. Men kanskje har vi andre utfordringer? Kanskje vi ser på jobber som pastorer, eller misjonærer som kalt av Gud og at jobber som ikke er i kirken er sekulære. Stemmer dette med Bibelen? 

Hva skal vi kristne tenke om arbeid?

Og det er her jeg skal skrive litt om det som traff meg som avsluttet student og påbegynt arbeider. Bibelen begynner helt i begynnelsen å snakke om arbeid. Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og verne den. (1 Mos 2,15). I skapelsen skaper Gud mennesket og setter mennesket til å jobbe. Til å dyrke og verne.

Gud kaller mennesket til å jobbe. Det er ikke bare kallet til å bli misjonær, eller å være prest. Det er kall til alt arbeid. Alt fra å ta vare på hagen til å jobbe som pilot. Eller vaske til å være statsminister. Alle er vi kalt til å arbeide, og det kan se ulikt ut.

Kalt til å gjøre et godt arbeid

Jeg tenker Gud viser seg spesielt i to yrker i bibelen en programmerer og en snekker. Gud skapte jorden, og i det løp programmerte han naturlovene, han koder hvert eneste DNA og hvordan alt fungerer. Og da Jesus kom til jorden jobbet han som snekker i mange år. 

Og som konklusjon har Bibelen et positivt syn på arbeid, som en naturlig og viktig del av menneskets liv. Og derfor er det viktig at vi snakker om jobb på den måten.

Vi som kristne er kalt til å gjøre et godt arbeid, enten det er studiested, arbeidsplass eller blant våre nærmeste. Dette er fordi han som kalte oss til å følge etter oss gjorde et godt arbeid når han skapte oss. Og jobben du gjør, den er viktig og det er en Gudstjeneste. 

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i august er «Superkristen».