Mens vi jobber for Guds rike kan vi glemme ham bort midt i alle aktivitetene

Mens vi jobber for Guds rike kan vi glemme ham bort midt i alle aktivitetene

Sitt først ned hos Jesus og prioriter ham.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst finner vi i Lukasevangeliet 10, 38-42:

Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

Du kan også lytte til andakten her:

Marta og Maria

Historien om Marta og Maria er det sikkert mange som har hørt før, og det er en av de historiene det kanskje er lettest å relatere seg til.

De fleste av oss kjenner oss igjen i én av de to søstrene, eller kanskje begge, og det Jesus snakker med Marta om i denne historien er helt sentralt for oss i dag.

I dagens historie ser vi at Marta jobber travelt med noe. Vi vet ikke akkurat hva arbeidet er, men kanskje gjør hun i stand mat til gjestene, dette gjør man jo ofte når man får besøk.

Maria hjelper henne ikke med arbeidet, men sitter i stedet stille og hører på Jesus. Jeg kan kjenne meg igjen i det Marta kanskje føler, at hun har et ansvar og mye som skal gjøres i stand for alle andre, og det kan være provoserende å føle at andre burde hjulpet til og at de sniker seg unna arbeidet.

Marta bestemmer seg for å gå til Jesus og klage på søsteren som ikke hjelper henne, i håp om at Jesus skal ta be Maria gjøre sin plikt.

Marias gode del

Jesus sin reaksjon er noe annet enn det Marta forventet, for Jesus sier: «Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

Det Jesus sier til Marta er snarere en invitasjon til å ikke bli drevet av «strev og uro.»

Hva er egentlig problemet her?

Problemet er nok ikke at Marta er opptatt med å skulle tjene andre og være gjestfri. Dette er jo gode egenskaper som Gud ber oss om å strebe etter, og i versene før dagens historie møter vi den barmhjertige samaritanen som virkelig var en tjener for sin neste og et godt eksempel.

Det Jesus sier til Marta er snarere en invitasjon til å ikke bli drevet av «strev og uro.» Vi må alltid starte ved Jesu føtter, og dette må komme før og foran alt vi gjør i Guds rike.

Jesus først

Hvis vi arbeider og strever uten å først komme til Jesus kan selv kristne aktiviteter føles som et slit som bryter oss ned i stedet for å bygge oss opp.

Er det ikke dette som skjer med oss så ofte? At vi glemmer at det er vi som skal ta imot først og Gud som skal gi?

Og at mens vi «jobber for Guds rike» kan vi glemme ham bort midt i alle aktivitetene og arrangementene vi prøver å få til så bra som mulig?

Ett er nødvendig

Invitasjonen til oss er den samme som til Marta. Ett er nødvendig. Sitt først ned hos Jesus og prioriter ham over alt annet vi ønsker å få til perfekt.

Hvis ikke kan vi så lett kjenne at arbeidet vi gjør mangler glede og kjærlighet, og som Marta blir vi fristet til å klage på de andre.

La oss ta imot Jesu invitasjon til å sitte ned og høre at vi er elsket og verdsatt av ham som hans barn, og med dette utgangspunktet kan vi gå ut og tjene hverandre.

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen