På 45 sekunder prøvde politikerne å vinne stemmer blant kristne ungdommer på UL

Valget nærmer seg og usikkerheten på hva du skal stemme kommer sakte, men sikkert over deg. Da kan det være lurt å se gjennom den politiske debatten fra UL.

Stortingsvalg

Stortingsvalget 2021 er et parlamentsvalg i Norge som blir gjennomført 13. september 2021 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2021–2025.

Valget nærmer seg, og Dagen inviterte tradisjon tro til politisk debatt i amfiet på UL i juli. Flere profilerte politikere tok turen til Kongeparken for å gi sine svar på spørsmål kristne er opptatt av.

Som ung er det for de fleste ikke like fristende å sette seg inn i partiprogrammet til alle partiene, og det er ikke alltid lett å vite hva de ulike partiene egentlig står for. I denne saken vil du i det minste få et lite overblikk.

I begynnelsen av debatten fikk hvert parti 45 sekunder til å vektlegge sine viktigste saker inn mot valget. Nedenfor får du åpningsinnleggene gjengitt.

Se hele debatten her:
(Saken fortsetter under videoen)

Arbeiderpatiet – Hadia Tadjik

I løpet av de siste året har de rikere blitt rikere, og samtidig mer enn 100 000 fattige unger i Norge. Vi må skape et mer rettferdig Norge. Arbeiderpartiet vil prioritere helt vanlige familier sin hverdag, og ikke skattekutt.

Vi vil prioritere en lønn å leve av, som betyr læreplassgaranti og at unge under 30 år får mer tilbud om utdanning, jobb eller kompetanse.

Mer satsning på velferd. Gratis fastlege til alle under 18 år og gratis psykisk helsehjelp til de under 25 år.

Prioritere å kutte klimautslipp, men samtidig skape nye arbeidsplasser og verdier for framtiden.

Høyre – Mathilde Tybring-Gjedde

Høyre sin viktigste sak er å skape et samfunn med muligheter for alle. Det handler om å inkludere flere mennesker som har falt utenfor, inn i arbeidsliv, utdanning og gode fellesskap. Særlig unge.

Få ned ventetidene til psykisk helseordninger. Unge som har falt ut av videregående må få rask oppfølging fra NAV og komme inn i arbeid. Vi må også sikre en skole som er tilpasset at elever er ulike og trenger ulik type undervisning.

Vi må også nå ambisiøse klimamål. Vi skal kutte utslipp, samtidig som vi skaper grønne jobber. Det må bli dyrere å forurense, samtidig som bedrifter har råd til å investere grønt. Vi må satse på nye næringer så det er arbeidsplasser for nye generasjoner.

Kristelig Folkeparti – Dag-Inge Ulstein

Overskriften for valgkampen vår er menneskeverd i sentrum. Allerede der skilles vi fra de andre. Det berører et grunnleggende fundament for å ha et godt samfunn.

Vi snakker også om valgfrihet for familiene. Den viktigste byggesteinen i samfunnet vårt. Styrke, men ikke styre familien. Vi snakker om trosfrihet og toleranse. Å kunne stå opp for noe og mene noe, selv om ikke flertallet mener det samme. I vår var det snakk om liberaliseringen av abortloven, og der er KrF-stemmen viktig.

Et annet viktig ord er forvalteransvaret. Verdens nød og ansvaret vi har for mer rettferdighet for verdens fattige. Ikke minste etter de dramatiske konsekvensene pandemien har medført. En dobling av mennesker som lever under sult. Menneskehandel som skubber enda flere inn i fattigdom.

Klimaeffekten rammer de aller svakeste i lavinntektslandene og gjør det ulevelig og driver folk på flukt.

Derfor er dette et verdivalg, for hvilke verdier vil du skal prege Norge i framtiden?

Miljøpartiet de grønne – Vårin Sinnes

Klimakrisen er den største krisen i vår tid. Det å ta vare på miljøet handler om respekt for livet og ansvaret for naturen vi har fått ansvar for å ta vare på, men ikke minst nestekjærlighet. Det er faktisk hjemmene til våre medmennesker som forsvinner under havet, og barna til våre medmennesker som dør av tørke på grunn av klimakrisen.

Realiteten er at regjeringen og Arbeiderpartiet ikke har løftet en finger for å kutte utslipp. Det er ikke å styre med ansvar og nestekjærlighet, det er å styre med egoisme. Klima kan ikke vente.

Senterpartiet – Lisa Marie Ness Klungland

Det skal være godt å bo i Norge. Vi skal ha levende bygder, tettsteder og bydeler. Vi skal ha tjenester nær folk, og nær folk er stikkordet til Senterpartier. Vi ønsker et Norge med små forskjeller, et trygt og forutsigbart arbeidsliv der vi vet hva som kommer inn på konto hver eneste måned. Gode velferdsordninger som kontantstøtte og barnetrygd er viktig for å leve livet vi ønsker å leve.

Vi vil bruke naturresursene til å skape arbeidsplasser over hele landet. Vi vil ha en trygg landbrukspolitikk, som vil gi trygg, god norsk mat. Sånn at vi kan bo på hjemplassen eller studieplassen vår. Senterpartiet vil ha et levende lokalsamfunn over alt.

Rødt – Mateo Norheim

1. Peter 4,8-9: Ha framfor alt inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten dekker over en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Kjærlighet er det som ligger til grunn for Rødt sin politikk. Kjærlighet til det ukrenkelige menneskeverdet, Guds skaperverk, fellesskapet, rettferdighet, familier og fred.

I Bergprekenen sier Jesus: Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Derfor er det rett og viktig at Rødt vil kjempe mot forskjells-Norge, bekjempe klimakrisen og ikke minst ha en offensiv og god skolepolitikk. Det gir oss alle muligheten til å vandre i de gode gjerningene skapt av Jesus Kristus, Efeserne 2,10.

Merk: Alle partiene hadde fått invitasjon til å delta, men ikke alle hadde mulighet til å stille.

Skjermbilde fra UL Livesending

Stortingsvalg

Stortingsvalget 2021 er et parlamentsvalg i Norge som blir gjennomført 13. september 2021 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2021–2025.