Tagget med: ansvar

Misjon – mitt ansvar

Frå apostlane og fram til meg, i dag, går det ei ubrutt linje av menneske som har fortald nestemann om Jesus.
av Jan Magnus Fauske Lillebø