Misjonsvisjoner for 2017

Misjonsvisjoner for 2017

Vi har et oppdrag og vi trenger deg til å være med å fullføre det

Tema for UL i 2016 var «Fest». Et av seminarene hadde tittel «Fest for alle folkeslag». Bibelen er veldig tydelig på at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst (1 Tim. 2,4) og at evangeliet skal bli forkynt for alle folkeslag (Matt. 24,14) slik at det blir fest i himmelen. Han vil faktisk at vi skal «gjøre alle folkeslag til disipler», som betyr at de blir etterfølgere av Jesus. På himmelfartsdagen sier Jesus til sine disipler at Den Hellige Ånd skal gi dem kraft, og de skal være hans vitner i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende (Ap.gj 1,8). Disiplene skulle vitne om det som de hadde sett og hørt av Jesus. Mange mennesker trodde på deres vitnesbyrd om Jesus og antallet kristne vokste.

Den største misjonstiden i historien

2000 år senere er kristendommen den mest globale religionen i verden med 2,3 milliarder etterfølgere på alle kontinent. I løpet av de siste 25 årene har flere mennesker blitt kristne enn noen gang i historien. Vi lever i den største misjonstiden verden noen gang har sett og opplevd. Mye av denne veksten skjer i det globale sør og i land som opplever mye forfølgelse og motstand.  I 1938 hadde Etiopia 20.000 evangeliske kristne. I dag regner Etiopia med at det finnes 20 millioner evangeliske kristne i landet. NLM samarbeider med Mekane Yesus kirken som i dag er verdens største lutherske kirke med over 7 millioner medlemmer. I løpet av 2015 hadde de en kirkevekst på over 500.000 nye medlemmer. For NLM er det viktig å gå sammen med Mekane Yesus kirken og andre samarbeidskirker inn i nye områder hvor evangeliet enda ikke er kjent.

Fortsatt 7000 unådde folkeslag

Selv om vi opplever stor kirkevekst mange steder er det fortsatt mange folkeslag som ennå ikke er nådd med evangeliet. Joshua Project er en organisasjon som følger nøye med på status for verdensmisjon. De rapporterer at det finnes rundt 17.000 ulike folkeslag og at mellom 6-7.000 folkeslag fortsatt er unådde med evangeliet. 50 % av de minst nådde folkeslagene i verden er muslimske folkegrupper og veldig mange er fattige og lever i politisk ustabile områder.

NLM ønsker å være en organisasjon som er dynamisk og hele tiden i bevegelse for å nå inn med evangeliet i de minst nådde områdene i verden. I løpet av 2016 har vi styrket vår satsning blant de minst nådde i Mongolia, Sentral-Asia, Indonesia, Nord-Afrika, Vest-Afrika og det Østlige Afrika. NLM arbeider blant mange unådde folkegrupper i over 10 ulike land.

Hva skjer i NLM i 2017?

Totalt har NLM nå mellom 130 og 140 misjonærer. Vi trenger hele tiden nye misjonærer og ønsker å komme i kontakt med mennesker som vil tjene Gud med sine liv som misjonærer. I 2017 styrker vi dette arbeidet og vil doble antall utsendinger i Nord-Afrika fra 4 til 8.

I 2017 ønsker NLM å styrke arbeidet blant de minst nådde. Skal vi greie det trenger vi ungdommer som deler vår visjon om å nå «Verden for Kristus». NLM er 125 år og ble startet av ungdommer som ønsket å nå kineserne med evangeliet. Siembra, UL og mange lignende arrangementer viser at ungdom i dag også ønsker å være med å gjøre en forskjell.

Ungdommer trengs!

Vi trenger dere alle sammen. Vi trenger at dere skaper klubber og grupper som vil misjon. Vi trenger ungdommer som tar utdanning og utruster seg til å leve for Jesus. På grunn av svak kronekurs har arbeidet i utlandet økt med 10 millioner kroner uten at vi har økt antall utsendinger. Vi trenger deres støtte og hjelp for å greie å holde så mange misjonærer i arbeidet og vi ønsker å sende ut flere.

Mer misjon i Norge

Statistikker viser at 81 % av de ikke-kristne i verden mangler kontakt med kristne. De kjenner ikke personlig noen som er kristne og det utfordrer til misjon både globalt og lokalt. Norge er et flerkulturelt samfunn med folk fra 224 forskjellige land og områder. NLM ønsker å styrke arbeidet med å nå mennesker fra disse folkegruppene også i vårt eget land. Vi ønsker at våre forsamlinger skal bli mer flerkulturelle og at vi opplever at kristent fellesskap på jord som en forsmak på himmelen.

Alle folkeslag, stammer og folk og tungemål

Da Johannes var på øya Patmos og fikk se inn i himmelen så han: «..en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet.»

De hadde alle møtt Jesus og fått sine synder tilgitt. Jesus er Veien, Sannheten og Livet og NLM vil at dette budskapet skal nå ut til alle folkeslag. Hva er din visjon og drøm for 2017? Hvem ønsker du å se i himmelen?

Min drøm for 2017 er at mennesker fra ulike folkeslag i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Europa skal møte Jesus dette året. NLM ønsker å være et redskap for at det kan skje både i utlandet og i vårt eget land. Vi har et oppdrag og vi trenger deg til å være med å fullføre visjonen vår!