Når alt faller sammen

Når alt faller sammen

Horatio Spafford skrev om den store gleden når livet gikk i tusen knas

Tema

Tema på iTro i desember er «Lys i mørket».

Denne artikkelen ble først publisert i det svenske magasinet Insidan. Den er oversatt og publisert på iTro.no med tillatelse.

Midt ute på Atlanteren, klokken to om natten den 22 november 1873, kolliderte dampskipet Ville du Havre med klipperskipet Loch Earn. Horatio Spafford hadde to år tidligere mistet hele sin formue i Chicagobrannen. Nå tok Atlanterens kalde vann de fire døtrene hans fra ham.

Horatio Spafford var en fremstående amerikansk advokat som hadde investert formuen sin i  fast eiendom i Chicago. I bybrannen i 1871 så han hele sin formue brenne ned til grunnen. Horatio forsøkte å bygge den opp igjen, men to år senere gikk den amerikanske økonomien så dårlig at han begynte å få problemer.

Eneste overlevende

Horatio var gift med Anna og de hadde fire døtre som var mellom to og elleve år gamle. Familien hadde planlagt en reise til Europa, men på grunn av de økonomiske problemene måtte Horatio bli værende i Chicago og ordne opp i noen saker. Konen og døtrene dro i forveien. Klokken to om natten den 22 november 1873, midt ute på Atlanteren, oppdaget kapteinen på klipperskipet Loch Earn at dampskipet Ville du Havre lå farlig nær. Fartøyene kolliderte med hverandre i høy hastighet. 12 minutter senere hadde fartøyet sunket og 226 personer dødd. Blant de var Horatio og Anna Spaffords fire døtre. Anna overlevde ulykken og lyktes å ta seg til England. Derfra sendte hun øyeblikkelig et telegram til sin mann i USA som started med ordene ”Saved alone.”

Fortvilelsen vendes til håp

En ødelagt Horatio reiste raskt til Europa for å møte sin sørgende kone. De hadde nettopp hatt fire elskede barn, men nå var alle døde. Reisen med båt over Atlanteren tok flere dager, og en kveld ombord på fartøyet kalte kapteinen til seg Horatio Spafford. Han forklarte at de akkurat nå passerte stedet der Ville du Havre hadde gått til bunns med hans døtre. Horatio, fortvilet og knust, stengte seg inne i kahytten sin. Han gjorde det eneste han kunne gjøre i den situasjonen: Han søkte til Gud. Når han leste Bibelen, Guds ord til oss, kom en merkelig trøst til ham. Han fikk ordene: ”Det er vel. Guds vilje skje.” Der og da begynte han å skrive sangen ”It is well with my soul”. Midt i all håpløshet fant han håp i at Guds egen sønn hadde utøst sitt blod for hans synder og satt alt i rett stand. Hvilken ondskap eller djevelskap han enn skulle møte, har Kristus grepet inn og tatt hånd om ham, og ”himlen, ikke graven, er vårt mål.”

Tjene andre tross elendighet

Sangen ”Det er vel med min sjel” kom til å bli elsket og spredt over hele verden, som så mange andre sanger som er skrevet ut av dypeste nød og bærer på en historie. Den fins blant annet oversatt til både svensk og norsk. Horatio Spafford og hans Anna fikk senere tre barn til, men sønnen deres døde av skarlagensfeber, bare fire år gammel. Året etter flyttet de til Israel der de bodde resten av sitt liv. Der startet de en kristen forening viet til veldedighet, og arbeidet blant annet med å hjelpe mennesker under første verdenskrig. De bevarte sin tro, tross all elendighet og alle vanskeligheter som de både selv opplevde og som de så andre bli utsatt for. Horatios ord om at Gud er god uansett hva som møter oss, at Kristus har dødd for oss og at alt er vel med vår sjel har i over 100 år fått bære mennesker, og gjøre deres tro på Gud sterkere i de mørkeste stunder.

It Is Well With My Soul

When peace like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot, Thou hast taught me to say,
It is well, it is well, with my soul.

 Refrain:
It is well, (it is well),
With my soul, (with my soul)
It is well, it is well, with my soul.

Though Satan should buffet, though trials should come,
Let this blest assurance control,
That Christ has regarded my helpless estate,
And hath shed His own blood for my soul.

My sin, oh, the bliss of this glorious thought!
My sin, not in part but the whole,
Is nailed to the cross, and I bear it no more,
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!

For me, be it Christ, be it Christ hence to live:
If Jordan above me shall roll,
No pang shall be mine, for in death as in life,
Thou wilt whisper Thy peace to my soul.

But Lord, ’tis for Thee, for Thy coming we wait,
The sky, not the grave, is our goal;
Oh, trump of the angel! Oh, voice of the Lord!
Blessed hope, blessed rest of my soul.

And Lord, haste the day when my faith shall be sight,
The clouds be rolled back as a scroll;
The trump shall resound, and the Lord shall descend,
Even so, it is well with my soul

Norsk oversettelse: Det er vel med min sjel

 

Tema

Tema på iTro i desember er «Lys i mørket».

Denne artikkelen ble først publisert i det svenske magasinet Insidan. Den er oversatt og publisert på iTro.no med tillatelse.