Lys i mørket

De fant gull

En kveld var John Fredrik Askjer med å arrangere bønnekveld i Grønland kirke. Han tok med seg en flyktning hjem som kom til å bli hans bror.
av