– Jeg er verdens lys, sa Jesus

– Jeg er verdens lys, sa Jesus

Og det er smittsomt.

Tema

Tema på iTro i desember er «Lys i mørket».

Det er ingen tilfeldighet at vi snakker så mye om lys på denne tiden av året. Det er dystert og mørkt i desember. Men når Bibelen taler om behovet for lys er det (dessverre) ikke bare et spørsmål om årstider.

Vi får vite at vi alle er blitt involvert i et form for åndelig mørke – et mørke som ønsker å påvirke våre tanker og handlinger.

Lys med stor L

Mørket, kunne man derfor si at er et tegn på synd og det ondes makt i denne verden. Og om vi lar denne type krefter sette sitt preg på våre liv, vil også vårt eget sinn bli formørket. Vi verken tror, snakker eller opptrer som vi bør gjøre.

Den gode nyheten er at vi i Bibelen også kan lese om noe annet – nemlig om et lys med stor l.

«Det folket som vandrer i mørket,  ser et stort lys»,  leser vi i den berømte profetien om Fredsfyrsten. «Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram» (Jesaja 9,2).

LES OGSÅ ANDAKTEN: DERE ER VERDENS LYS.

Fridd ut av mørkets makt

Oppfyllelsen av dette løftet kom med Jesu inntreden i denne verden. Han presenterte seg med ordene:

Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys (Joh 8,12)

Når vi tar imot Jesus som vår Herre og Frelser, kan vi si at vi gjør opp med både miljøet og levemåten som preget våre tidligere liv. Gud har selv gjennom Jesus «fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike» (Kol 1,13).

Smittsomt lys

En annen fantastisk ting om dette lyset er at det er smittsomt. Johannes skriver i sitt første brev at «Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.» Men han legger også til: «Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd» (1.Joh 1,5, 7).

Alle som har tent et stearinlys i et mørkt rom har sett dette fenomenet. Lyset er sterkere enn mørket – og det påvirker alt rundt det. Tenk så fantastisk at du og jeg får tro at dette også får være sant om oss selv:

Når vi tar imot Jesus, blir vi bærere av hans eget lys. Og det lyset er så sterkt at den kan overvinne mørket både i vårt eget hjerte og i de miljøene vi befinner oss i.

Tema

Tema på iTro i desember er «Lys i mørket».