Efeserne 5: Et liv i kjærlighet er et liv i lyset

Efeserne 5: Et liv i kjærlighet er et liv i lyset

Guds kjærlighet kalles agape - den er ren og selvoppofrende. Og den er tilgjengelig for deg.

Efeserbrevet

I denne serien skriver forskjellige personer om deres personlige reaksjon og opplevelse av å lese et av brevene i Efeserne.

I dag har Johnny Vågen skrevet om sitt møte med kapittel 5 i Paulus brev til Efeserne. 

«Kjærlighet» er et ord de fleste av oss liker – også på en vanlig onsdag. Men mange vil gjerne selv bestemme innholdet i det – hvilke konkrete utslag kjærligheten skal få. Da blir det nokså subjektivt og tilfeldig, ja, iblant slett ikke et uttrykk for kjærlighet. Det er så lett å la egoisme og personlige ønsker få styre oss.

Agape

I Ef 5 ser jeg Guds selvoppofrende og rene kjærlighet fra begynnelse til slutt – «agape» som det heter på gresk – bare brukt om Guds kjærlighet. Tenk så stort å være Guds «elskede barn» – bare ved å tro på Jesus! Denne kjærligheten ble tydelig demonstrert da «Kristus elsket oss og ga seg selv for oss» i døden på korset – for våre synder.

Det er bare én måte å få del i denne kjærligheten på – å ta imot den. Å la Jesus få slippe til i vårt liv. Da kommer han inn i oss med sin rene kjærlighet.

«Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss.» Rom 5,5.

Jesus levde det fullkomne liv for oss

Da kan vi bli Guds etterfølgere og leve ut hans kjærlighet – med Jesus som forbilde. Hva kjennetegnet hans liv? Han gjorde aldri mot Guds vilje – gjorde aldri en eneste synd. Det er vanskelig for meg å forstå at det gikk an, når jeg erfarer hvor lett det er å snuble i en synd. Men for han var det mulig, fordi han var både ekte menneske og Guds Sønn. Dette fullkomne livet levde han for oss – i vårt sted. Det er en stor trøst for meg når jeg mislykkes. Da skal jeg få regne med hans fullkomne liv som mitt!

Lev da som lysets barn!

Men dette skal ikke gjøre oss likegyldige i forhold til synden – «mørket» – det gamle livet. Ja, den som fortsetter å leve i synden – unnskylde og forsvare den – lever ennå i det gamle og følger ikke Jesus. «En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet.» I lyset trives den ekte kjærligheten som ønsker å gjøre Guds vilje.

Tjenende kjærlighet

Noe annet som kjennetegnet Jesu liv, var at han bøyde seg ned for å tjene oss. Derfor skylder også vi å tjene hverandre. «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus!» Det gjelder i forhold til alle, og spesielt til sin ektemann. Selv om det sies at ektemannen har fått et lederansvar i heimen, skal ingen la seg underkue. Underordning er et uttrykk for tjenende kjærlighet – slik det også blir sagt til mennene: «Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den.» Det er utfordring nok for meg! Det handler om å vise Kristi tjenende kjærlighet:

«Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!» Fil 2,3-5

Efeserbrevet

I denne serien skriver forskjellige personer om deres personlige reaksjon og opplevelse av å lese et av brevene i Efeserne.

I dag har Johnny Vågen skrevet om sitt møte med kapittel 5 i Paulus brev til Efeserne.