Ekte engasjement

Ekte engasjement

Vet du hvem de aller viktigste medarbeiderne i NLM er? De mange som ikke får betalt.

Tema

Tema på iTro i mars er «Ekte».

NLM Ung er barne- og ungdomsorganisasjon til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM ) som står bak blant annet iTro.no og UL. I tillegg til misjons- og bistandsarbeid utenlands driver organisasjonene et omfattende arbeid i Norge – Alt fra lokale møtepunkter for unge og gamle, leire, korhelger og konfirmantundervisning, til gjenbruksbutikker, forsamlingsarbeid, nærradio og internatskoler.

Bærebjelken i arbeidet er de mange frivillig engasjerte.

NLM og NLM ung er basert på og helt avhengige av folk som brenner for misjon og frivillig bruker tid, krefter og penger, sier Sven Arne Lundeby, leder av NLM Ung region Øst. Kollega Geir Henning Tunheim fra region Nordvest er enig.

– Det frivillige engasjementet betyr alt. Uten den store frivilligheten hadde mange færre fått møte Jesus i dag.

Gir stor glede

En av de frivillige er Guri Sørbø. Vi tar intervjuet klokken 22, siden resten av dagen går med til å være bestemor, jobbe på gjenbruksbutikken, lage mat til dugnadskveld og være med å male gangen på bedehuset. Hun har vært pensjonist i snart 3,5 år og forstår i grunnen ikke hvordan hun hadde tid til å gå på jobb før.

– Det gir en veldig glede å jobbe frivillig! Jeg har alltid likt å arbeide, og kan ikke bare sitte hjemme i stolen. Det er et kall, vi må jo være med!

Hun er ikke den eneste som opplever at frivillig arbeid gir mye tilbake. 19 år gamle Ingrid Helene Engås (bildet) har mildt sagt mange jern i ilden. Hun er med i styret i lokalmenigheten, Kristenrussen og en ungdomsgruppe, spiller piano i kor og menighet, og er leder i en bibelgruppe for tenåringer og på leir. Bare for å nevne noe.

Trosstyrkende og verdt det

– Jeg opplever ofte at troen min blir styrket gjennom frivillig arbeid. Det skjer gjerne når jeg forventer det minst og har lite motivasjon, for det kan noen ganger være krevende å engasjere seg, identifisere seg og binde seg til kristent arbeid, men det er så verdt det. Gud virker gjerne på andre måter enn vi hadde tenkt det! Det å få bruke sine nådegaver i Guds rike er trosstyrkende på mange plan. Ikke minst siden man gang på gang får se Guds storhet og bli minnet på hvilken sammenheng man står i. Arbeidet gir meg perspektiv på livet og minner meg på hva som egentlig betyr noe – Det er å kjenne Jesus.

Ungdommer i 2017 trenger å fylle tomrommet i seg med Jesus og ikke med enda mer tomrom.

Hun forteller at det driver henne å se Gud virke, og å kunne være en del av noe større enn henne selv.

– Jeg husker hvor viktig det var for min egen del å være med i bibelgruppe og på leir da jeg var yngre og derfor tenker jeg det er rett og rimelig å også gi andre den muligheten. Mennesker, og spesielt ungdommer, i 2017, trenger å fylle tomrommet i seg med Jesus og ikke med enda mer tomrom. Arbeidet gir meg takknemlighet over at Gud kan bruke alle, også meg, avslutter Ingrid Helene.

Privat

Tema

Tema på iTro i mars er «Ekte».

NLM Ung er barne- og ungdomsorganisasjon til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM ) som står bak blant annet iTro.no og UL. I tillegg til misjons- og bistandsarbeid utenlands driver organisasjonene et omfattende arbeid i Norge – Alt fra lokale møtepunkter for unge og gamle, leire, korhelger og konfirmantundervisning, til gjenbruksbutikker, forsamlingsarbeid, nærradio og internatskoler.

Bærebjelken i arbeidet er de mange frivillig engasjerte.