Trosforsvar

Motsigelser i evangeliene?

En innvending mot Bibelen er at evangeliene beskriveler oppstandelsen forskjellig. Men disse forskjellene er faktisk med å bekrefte oppstandelsens troverdighet.

av Josh McDowell Ministry

Krig i Det gamle testamentet

I GT omtales Gud både som kjempe og kriger, en som velter konger fra tronen og som utrydder folkeslag. Er ikke Gud en kjærlig Gud?

av Karl Johan Bjørge