Trosforsvar

Motsigelser i evangeliene?

En innvending mot Bibelen er at evangeliene beskriveler oppstandelsen forskjellig. Men disse forskjellene er faktisk med å bekrefte oppstandelsens troverdighet.

av Josh McDowell Ministry

Krig i Det gamle testamentet

I GT omtales Gud både som kjempe og kriger, en som velter konger fra tronen og som utrydder folkeslag. Er ikke Gud en kjærlig Gud?

av Karl Johan Bjørge

Hva er vitsen?

Hvorfor måtte Gud skape verden? Kunne han ikke bare skapt en himmel uten synd først som sist?

av Knut Reier Indrebø