Hvorfor viser ikke Gud seg tydeligere?

Hvorfor viser ikke Gud seg tydeligere?

– Det er nok av tydelighet for å bli overbevist om at Gud finnes hvis man oppriktig søker etter Ham, mener dagens skribent.

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Ville det ikke vært til det beste at Gud hadde vist seg på en så åpenbar måte at Han hadde fjernet all tvil?

Hvis Gud ønsker at alle skal tro på Ham, hvorfor viser Han seg ikke tydeligere? Da måtte jo alle ha kommet til tro?

Hva er tro?

Det er viktig i denne sammenheng å definere hva vi mener med «tro».

Hvis Guds hensikt er å få alle til å tro at Han finnes, er det åpenbart at det ville hjulpet å gjøre seg tydeligere.

Bibelen har imidlertid mange eksempler på folk som tror Gud finnes, men som ikke har tillit til Ham. Disse blir betegnet som ikke-troende.

Bibelen snakker nemlig om tro som et tillitsforhold. På samme måte som når vi har tillit til eller stoler på noen, og tror at de snakker sant. Det at Gud hadde gjort seg tydeligere hadde ikke nødvendigvis gjort at vi hadde fått tillit til Ham.

Rom for tvil

Hvis det ikke hadde vært noen tvil om at Gud var til stede overalt, kunne det oppleves inntrengende og skremmende for folk som ikke har denne tillitsrelasjonen til Gud.

Ny-ateist Christopher Hitchens kritiserte gudstro med tanken om Gud som en himmelsk diktator som sitter og overvåker deg hele livet, til og med etter døden; en som dømmer deg for alt du gjør i tanker, ord og handlinger, og som konstant kontrollerer og overvåker deg.

Dette viser hvordan Guds tydelighet kan oppleves for mennesker uten tillit til Ham. Med et slikt utgangspunkt er det spesielt vanskelig å få tillit til Gud. Jeg som allerede har en tillitsrelasjon til Gud, synes derimot det er godt å vite at Han er overalt.

Tydelig nok

Det er nok av tydelighet for å bli overbevist om at Gud finnes hvis man oppriktig søker etter Ham. Man kan finne gode grunner for å tro at Gud eksisterer både i naturen, logikken, filosofien, egne og andres erfaringer, mirakler og overnaturlige hendelser.

I tillegg er det gode historiske grunner for å tro at Jesus er den han sa han var, ettersom han viste seg på jorden, og vi har troverdige historiske kilder om Jesus fra Nasaret både i og utenfor bibelen.

Ingen tvang

Likevel er det også rom for tvil. Vi blir ikke tvunget til å tro at Gud finnes dersom vi ikke ønsker å ha en relasjon med Ham.

Filosofen Blaise Pascal sa: “Det finnes nok lys for dem som bare ønsker å se, og nok mørke for dem som har en motsatt tilbøyelighet”.

I Lukas 16,31 forteller Jesus en lignelse der han snakker om noen som ikke lar seg overbevise av Skriften og Guds åpenbaring på jorden, og sier “Hvis de ikke hører på Moses og profetene, så vil de heller ikke bli overbevist om en sto opp fra de døde”.

Gud gjør alt Han kan for at alle mennesker skal få en tillits- og kjærlighetsrelasjon med Ham, og åpenbarer seg på mange måter. Men Han respekterer vår frie vilje, og tvinger ingen til å tro på Ham. Det fungerer tross alt dårlig å tvinge noen til å frivillig elske seg.

CS Lewis skriver i sin bok Den store skilsmissen: “Det finnes to typer mennesker: de som sier til Gud, ‘La Din vilje skje,’ og de som Gud sier til, til slutt, ‘La din vilje skje’.”

Davide Cantelli / unsplash

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.