Hvordan kan noe som helst eksistere egentlig?

Hvordan kan noe som helst eksistere egentlig?

– Hvis ikke Gud finnes, kan heller ikke noe annet eksistere, skriver Hans Christian Bergsjø.

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

«Hvordan kan noe som helst eksistere egentlig?»

Har du tenkt på det noen gang? Det er et fascinerende spørsmål som har plaget filosofer fra tidenes morgen.

Teoriene er mange:

  • Universet er evig,
  • Det finnes mange eller et uendelig antall univers, eller
  • Universet oppstår, dør ut og gjenoppstår i en evig syklus.

Hvordan skal man finne veien i møte med sånne spørsmål?

«Multiversteorien»

Jeg kommer til å møte en av teoriene for hvordan vårt univers begynte å eksistere, nemlig «multiversteorien».

Hvis vi forutsetter at Big Bang var begynnelsen på vårt univers, er det interessant å tenke på hvordan det har blitt en slik orden i universet, slik at det fungerer slik det gjør.

Vi vet fra fysikkens verden at det kreves en lang rekke fininnstilte faktorer for at liv skal være mulig.

En populær teori for å forklare denne finjusteringen kalles multiversteorien: «Det finnes utrolig mange ulike univers, derfor er det sannsynlig at ett av disse tilfeldigvis viser seg å være egnet for liv.»

Fungerer ikke i praksis

Det finnes en rekke grunner til at multiversteorien ikke fungerer i praksis. For eksempel er det tvilsomt om det finnes noen vitenskapelige metoder for å teste teorien.

Dessuten sier den ingenting om hvordan det eventuelt første universet begynte å eksistere: Den starter med å allerede forutsette at noe eksisterer.

Oxford-filosofen Richard Swinburne uttalte: «Å forutsette en billion billioner andre universer fremfor én enkelt Gud for å forklare ordenen i vårt univers’, synes å være toppen av irrasjonalitet».

Analogien om Petters 200 kroner

Jeg finner hjelp i å bryte spørsmål som dette opp i analogier for å prøve å forstå. En analogi for dette spørsmålet kan være:

Petter har ingen penger, men trenger 200 kr. Han spør Lars om å få låne 200 kr. Lars har heller ikke penger, men spør Einar om å få låne. Einar spør igjen Markus. Og slik går det helt til rekken stopper hos Jørgen. Jørgen har 200 kr som han gir videre.

Hvis penger her byttes ut med “eksistens” begynner spørsmålet å bli spennende. Hvordan kan pengene som Petter til slutt har eksistere, hvis ikke pengene til Jørgen eksisterer først?

I klassisk kristen tenkning er Gud som pengene til Jørgen. Gud er den første årsaken, den evige årsaken som gjør det mulig for alt annet å eksistere. Hvis ikke Gud finnes, kan heller ikke noe annet eksistere. Gud er forutsetningen for alt som eksisterer; Han er eksistensen selv.

 

Vil du lese mer om lignende tematikk? Se mer her:
Espen Ottosen – Vitenskapelige argumenter for Gud (NRK Ytring)

Privat

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.