Finnes det bevis for Guds eksistens?

Finnes det bevis for Guds eksistens?

– Hvis Gud ikke finnes har vi ikke noe grunnlag for noen objektive eller høyere verdier, enten vi snakker om moral, håp eller mening, skriver Hans Christian Bergsjø.

Basic

I denne serien prøver vi å forklare noen av de mest basic tingene i kristendommen.

Det finnes en rekke kjente gudsbevis. Disse finnes i mange former, som teleologiske, moralske, ontologiske, kosmologiske og kontingensargumentet.

Jeg skal spesielt sette fokus på det moralske gudsbeviset i denne saken.

Moralsk standard

Det moralske gudsbeviset starter med at alle mennesker forholder seg til at noe er godt og ondt. De aller fleste er enige om at det er ondt å torturere et spedbarn for moro skyld og at det er godt å hjelpe den gamle dama over veien.

Men godt og ondt, rett og galt, impliserer en standard som vi kan vise til utenfor oss selv. En slik standard, eller morallov, krever en lovgiver. Selv om den moralske standarden varierer fra kultur til kultur, finner vi den over alt.

Mennesker lever sjeldent opp til sin egen standard. Med andre ord er den moralske standarden høyere enn den som praktiseres. Så hvor kommer den fra?

Gud er den eneste som er moralsk perfekt. Romerne 2:14-15 forteller at denne standarden er gitt oss av Gud, og at menneskers samvittighet vitner om at Guds lov er lagt ned i hjertene våre.

Er vi dyr?

Hvis Gud ikke finnes har vi ikke noe grunnlag for noen objektive eller høyere verdier, enten vi snakker om moral, håp eller mening.

Dostojevskij uttalte gjennom romankarakteren Ivan Karamazov: «Hvis det ikke finnes noen Gud, da er alt lov.» Den kjente ateisten Friedrich Nietzsche skrev at om Gud ikke eksisterer, gir ikke ord som «godt» og «ondt» noen mening. Da må hvert enkelt menneske bli gud, forteller Nietzsche, som selv bestemmer hva som er godt og ondt for hver og en.

Men om objektiv moral, håp og mening finnes – da peker det mot at Gud eksisterer.

Hvis jeg skal si at jeg er høyere enn deg, forutsetter det en standard utenfor oss selv – nemlig høyde. På samme måte kan Gud selv være referansestandarden for godhet som vi, bevisst eller ubevisst, bruker til å bedømme hva som er godt og ondt, bedre og verre.

Uten Gud har vi trolig ikke noe grunnlag for å si at noe faktisk er godt eller ondt. For hvis det kun finnes subjektiv moral, hvis vi må bestemme alt selv, hvem har da rett til å si at selv Hitler gjorde noe galt?

God med Gud

I en kristen virkelighetsforståelse, er vi skapt i Guds bilde med en fornuft som kan lære og utforske hva som er rett og galt.

Det moralske gudsbeviset er en av mange måter å vise at kristen tro på en overbevisende måte bedre forklarer virkeligheten vi lever i.

Uten Gud har ingen klart å komme opp med et grunnlag for hvordan vi kan ha objektiv moral, fordi Gud er standarden. Mennesker kan være gode uten å tro på Gud, men ingen kan være gode om Gud ikke hadde eksistert.

 

Anbefalt lesestoff:

Kapittel 2 i boka «Grill en kristen»

https://www.youtube.com/watch?v=xPSZ0zg7g10

http://www.existence-of-god.com/

Privat

Basic

I denne serien prøver vi å forklare noen av de mest basic tingene i kristendommen.