Hvordan vet jeg at jeg er kristen?

Hvordan vet jeg at jeg er kristen?

- Se til Jesus! Det er hans handlinger som frelste deg – ikke dine, skriver Hans Christian Bergsjø.

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Denne saken ble først publisert 16/05/19.

I min jobb i Laget (NKSS) møter jeg vel så mange ikke-kristne som kristne, og ofte blir det gode samtaler ut av dette.

Spørsmålet «Hvordan vet man at man er kristen?» dukker ofte opp. Kanskje lurer du på om du er kristen, eller kanskje du lurer på hvordan du skal svare mennesker som stiller deg spørsmål som dette.

Tro med hjertet og bekjenn med munnen

Dette er et stort spørsmål som man må tilnærme seg med ydmykhet. Ofte blir Romerbrevet 10,9-10 brukt som svar på dette spørsmålet:

«For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.»

Svaret er Jesus

Jeg spurte min gode venninne, Andrea Storhaug, hva hun tenkte om dette:

«Spør du meg om hva det vil si å være kristen, så svarer jeg Jesus. Det handler om hva han har gjort for meg og hvor alt annet kommer som en reaksjon av det. Kristne er en haug med mennesker som følger den samme Jesus. Den Jesus som aldri forandrer seg, selv om vi gjør det. Klippen. Å være kristen er å være med i et felleskap der man sammen kan tro på den ene, sanne Gud. Han som er kjærlighet.»

Helt kort kan man si at en kristen er en som:

  • Erkjenner at en har snudd ryggen til Gud
  • Erkjenner at ut ifra Guds kjærlighet har Han forent oss med Ham gjennom Hans Sønns død og
  • Vender om til Gud, tror på Guds løfter om tilgivelse og stoler på Jesus

Kristen tro er noe annet enn religiøs tro

Å tro på Jesus er å ha en levende relasjon med Frelseren. Det handler ikke om å gjøre mange nok gode gjerninger, men å hver dag vende seg til Ham og la Han være sjef i livet.

Å leve i en relasjon med Gud har visse konsekvenser. Du får lyst til å leve slik Gud har sagt at det er godt for deg å leve.

«Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdigegjerninger, men fordi han er barmhjertig.» (Titus 3,5)

Likevel er ikke en kristen en som er perfekt. Selv om vi gjerne vil leve slik Gud ønsker at vi skal leve, kommer vi til å feile. I disse situasjonene er det viktig å huske at Jesus har tatt straffen for oss. Når vi faller, er vi kalt til å reise oss, be om tilgivelse og takke for det Jesus har gjort for oss.

Se til Jesus! Det er hans handlinger som frelste deg – ikke dine.

En kristen er en som innser at man ikke kan gjøre seg fortjent til frelsen, men kun ved å stole på Jesus.

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Denne saken ble først publisert 16/05/19.