Kan vi stole på det Bibelen sier om Jesu oppstandelse?

Kan vi stole på det Bibelen sier om Jesu oppstandelse?

Øyenvitner eller folk som kjente dem skrev om Jesu oppstandelse nokså kort etter at det skjedde.

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Dette er den tredje og siste delen i en serie om Jesu oppstandelse. Vi anbefaler å lese den første og den andre saken først.

Bart Ehrman, bibelforsker og agnostiker sier:

«Jeg mener at det ikke er noen tvil om at Bibelen er full av menneskelige feil. Kopiene som vi har er forandret av skriftlærde, ingen kan tvile på dette. Alt du trenger å gjøre er å ta to manuskripter og sammenligne dem med hverandre, og de er forskjellige – hundrevis, kanskje tusenvis av steder.»

Skrevet nokså kort etter

Skriftene om Jesus ble skrevet mellom år 50 og 95 e.Kr., altså ca. 20-65 år etter oppstandelsen. Kildene ble skrevet kort tid etter hendelsene. De var øyenvitner eller kjente øyenvitner som hadde sett Jesus. Mange øyenvitner levde da kildene ble skrevet og kunne korrigert hvis noe var feil.

Det er ca. 20 år siden Norge slo Brasil i fotball-VM i Frankrike. Å si til en fotballinteressert 60-åring, som faktisk var på Stade Vélodrome og så kampen, at han umulig kan huske det og gjengi korrekt hva som skjedde vil være uklokt.

På samme måte vil det være ulogisk å si at kildene som forteller om Jesu oppstandelse er skrevet for lenge etterpå til å kunne si hva som faktisk skjedde.

De vanligste grunnene at ikke alle godtar at Jesus stod opp, er muligens at mirakler er umulig, eller at Gud ikke eksisterer

Bart Ehrman sier videre i sitt sitat at «De fleste av disse ulikhetene i manuskriptene er fullstendig ubetydelige, uviktige og betyr ingen verdens ting.»

Jesu oppstandelse er et stort felt som mange forskere jobber med daglig. Denne serien har derfor ikke dekket alle alternative forklaringer, og det er heller ikke dens mål.

Målet er at du skal se at det er rasjonelt å tro at Jesu oppstandelse er sannsynlig. Ønsker du å fordype deg, har jeg lagt ved stoff som du kan gjøre nettopp det i.

Jeg har så langt i min søken etter svar på dette store spørsmålet ikke funnet noe som kan forklare de historiske faktaene bedre enn Jesu oppstandelse.

Det er mange grunner til at ikke alle godtar at Jesus stod opp fra døden. De vanligste grunnene er muligens at mirakler er umulig, og i så måte har ikke Jesus stått opp. Eller at Gud ikke eksisterer, og i så måte kan han ikke ha reist Jesus opp fra døden.

Hva betyr det at Jesus stod opp fra døden?

Jesus var enten gal eller Gud. Han kom med radikale påstander om å ha all makt i himmel og på jord, at han er ett med Faderen og at han er veien, sannheten og livet.

Alle mennesker må ta stilling til disse påstandene; var han en løgner eller er han Gud?

Dersom Jesus stod opp fra døden, slik jeg mener det er gode grunner for å tro, viser det at han snakket sant. Han er Guds Sønn. Dødens lenker kan ikke holde ham, han er sannheten. Og det er Jesus som sier til oss:

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» (Johannes’ Åpenbaring 3,19)

 

Fordypning:

raheel9630 / pixabay

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Dette er den tredje og siste delen i en serie om Jesu oppstandelse. Vi anbefaler å lese den første og den andre saken først.