KommentarKommentar

Hvem vil vel ha bøter?

Jeg spurte klassen min om de ville fortsatt med ulovlig nedlasting hvis de ble overbevist om at det var ulovlig. En tredjedel rakk opp hånden. Men ingen svarte at de ville gjort det hvis de ville bli

Byen min

Jeg sender en takk til Gud for det mangfoldet han har skapt, noe som har gjort byen min til det jeg elsker.

Reisefeber

Nordmenn er stadig på reise. Det er billig, vi har nok penger, vi savner sol. Hva skal vi, som kristne, tenke om dette?

Gud og flyktningene

Vi ser dem på TV. En strøm av flyktninger. Tusenvis er på flukt fra krig og uhygge. Det griper oss. Også Gud i himmelen er opprørt over det han ser.

Sannhetens voktere

Noen mennesker får i oppdrag å dømme rettferdig på vegne av oss alle. Ved historiens slutt skal Gud gjøre det samme med oss alle.

Kirken i storm

På tross av krig og statlige påleggelser holdt kirken sammen under krigen. Tverrkirkelig stod de sterkt imot nazifiseringen av landet.