Nå kan DU være med og bestemme hvordan Norge skal være!

Nå kan DU være med og bestemme hvordan Norge skal være!

Men hva bør egentlig kristne velgere stemme?

Kommentar

Mandag 14. september er det valg i Norge.

Denne kommentaren er skrevet av Odd Inge Aas, redaksjonsmedlem påiTro.no

Overskriften er kanskje litt for lik de kleine titlene på nettaviser og i ukeblader som forteller deg hvordan du skal få perfekt hud på to uker eller sixpack ved å bruke fem minutter hver dag i to uker.

Men den stemmer faktisk veldig godt akkurat i disse dager.

For mandag skal det velges hvem som skal sitte i kommunestyrene og fylkestingene i Norge de fire årene.

Valget er muligheten vi som borgere har til å påvirke hvordan vi ønsker at landet vårt skal bli styrt. Vi er utrolig heldige som har demokrati og kan være med og bestemme.

Flyktningestrømmen som nå kommer til Europa minner oss også på hvor velsignet vi er som bor i et land med fred og trygt styresett. Det har en veldig verdi, og den bør anerkjennes ved å stemme når det er valg!

BØR KRISTNE STEMME?

Kristne har opp gjennom historien diskutert om det er riktig av kristne velgere å stemme. Noen har ment at man bør holde seg borte.

De har gjerne hatt en veldig åndelig argumentasjon og sagt noe sånt som at «Jesu rike var ikke av denne verden. Han involverte seg aldri i politikken. Vi bør heller forsake denne verden og søke hans rike».

Det blir feil. Jesus sa at vi som kristne skulle være lys og salt i denne verden.

Saltet kan imidlertid miste sin kraft. Hvis vi ikke bryr oss om samfunnet vi lever i, får heller aldri Jesu kjærlighet og nåde være med og prege det.

Den kristne, britiske politikeren William Wilberforce brukte sitt engasjement på å få en slutt på slaveriet. Pastoren Martin Luther King var blant de fremste forkjemperne for å sette en sluttstrek for raseskillet i USA.

IKKE PLASS FOR PROFETIER

På den andre side finnes det en rekke eksempler på at det bærer helt galt avgårde om man begynner å basere politikk på noe man mener er profetier og eller er budskap fra Gud.

Dette har vi nylig sett i den norske valgkampen i forbindelse med Partiet De Kristne, hvor flere ledere gikk ut og støttet en bok som hevdet at 22. juli-tragedien skjedde fordi Gud ville ta et oppgjør med Norge. I partiavisen for Vest Agder skriver partiet ifølge Vårt Land at de «lytter til de profetene som Gud sender oss i dag, og former selvfølgelig vår politikk etter hva de sier».

Dette er en meget usunn tilnærming til samfunnsstyring og politisk virksomhet, og bør etter min mening være en meget god grunn til ikke å stemme på partiet.

DE KRISTNE VERDIENE

Finnes det så et parti som alle kristne bør stemme på? Jeg mener nei. Kristne engasjerer seg politisk i en rekke forskjellige partier.

Som kristen ønsker jeg spesielt å legge vekt på verdier som forvalteransvar og klimabevissthet, fattigdomsbekjempelse i verden og her hjemme, ekstra fokus på de svakeste i samfunnet og en politikk som er opptatt av å beskytte menneskeverdet.

I et kommunestyrevalg som det er nå er det også mulig å gi en stemme til personer fra flere forskjellige partier. Se gjennom de forskjellige partilistene og se om det er personer der som du vet vil gjøre en god jobb for din kommune!

FLYKTNINGESTRØMMEN UTFORDRER

Den nevnte flyktningestrømmen utfordrer oss virkelig på hvilke verdier vi ønsker skal prege vårt land og vårt kontinent. Millioner av mennesker gjør alt i sin makt for å flykte fra krig, død, ødeleggelse og forferdelse.

De fleste av dem som har forlatt sine hjem i Syria er fortsatt i landet de elsker. En stor del av dem er i nabolandene, en liten del har nå kommet til Europa for å finne fred og håp. Vi skylder å hjelpe dem, uansett hvor de er.

Mandag ønsker jeg å gi min stemme til et parti som strekker seg langt for å hjelpe.

Bruk gjerne stemmeretten. Godt valg!

Les også kommentaren Gud og flyktningene

Kommentar

Mandag 14. september er det valg i Norge.

Denne kommentaren er skrevet av Odd Inge Aas, redaksjonsmedlem påiTro.no