KommentarKommentar

#HeltUnik

Alle mennesker er unike og har en komplett verdi kun ved å være seg selv, sier Anette fra Menneskeverd.