«Når presten tar én pils, kan jeg ta ti»

«Når presten tar én pils, kan jeg ta ti»

Fire grunner til å velge et avholdsstandpunkt.

Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Christian Bredvei Gusland.

En rekke undersøkelser viser at alkoholforbruket hos unge i Norge er lavere enn på mange år. Samtidig ser vi at avholdsstandpunktet er i ferd med å miste sitt solide fotfeste i kristne sammenhenger.

Flere og flere kristne drikker nå alkohol i varierende omfang. Dette faktum blir i liten grad snakket om. Tabuet er aller størst i de kristne sammenhengene hvor meningene er sprikende. Dette er derimot et tema som burde løftes og prates om.

Alkoholbruken er en stor utfordring for mange. Også ved NLMs mange internatskoler er det utfordringer knyttet til alkohol både for de under og over myndighetsalder. Lukker vi øynene for et økende problem?

Jeg finner ikke dekning i Bibelen for å si at det å drikke alkohol er synd. På dette området har man ulike meninger, og det er ikke riktig å løfte pekefingeren. Vi skal respektere hverandre, ikke fordømme. Jeg vil likevel råde deg til å ta et avholdsstandpunkt. Hvorfor? Her skal jeg helt kort gi deg fire grunner.

1. SAMFUNNSPROBLEM

Alkohol er et av vår tids største samfunnsproblem. Mange liv og familier blir ødelagt av alkoholmisbruk, og for samfunnet medfører dette enorme kostnader. Det er narkotika som får de store overskriftene. Narkotika er nemlig kriminalisert. Alkoholen derimot, som er normalisert, er et mye større problem. Jeg vil ikke være en del av en drikkekultur som faktisk skaper disse problemene for folk og samfunnet. Disse problemene leder over på argument nummer to.

2. DEN SVAKE BLANT OSS

Vi som kristne, vi som mennesker, har et ansvar for vår svake bror. Jeg vil at når folk er med meg skal de kunne slippe drikkepresset. Alle mennesker, særlig unge, trenger å identifisere seg med noen. Jeg vil være en del av en motkultur som kjemper mot normaliseringen av alkohol: Slik at det faktisk finnes noen som ikke drikker, slik at de som er ekstra sårbare, har hatt alvorlige problemer med alkohol, eller de som bare ikke vil drikke faktisk har noen å identifisere seg med. Det burde være normalt å ikke drikke alkohol.

3. LETTERE Å SI ‘NEI’ ENN ‘LITT’

Gjør det enkelt for deg selv. Mange i dag sier at de drikker med «måte». Det ordet har meget sprikende forklaringer. Det å si «nei», er enklere enn å si «ja, men bare litt». Grensen er vanskelig å sette. Sett den på det enkleste og tydeligste stedet.

4. FORBILDER

Som kristne er vi Jesu hender og føtter i verden. Vi skal representere ham på en god måte. En soldat på Haakonsvern marinebase sa en gang: «Når presten tar én pils, kan jeg ta ti.»

Dette viser at argumentet med å drikke for å bryte ned barrierer er feilslått. Vi må innse at vi er forbilder og tørre å sette grensa. Det vil bli lagt merke til, og det vil få konsekvenser.

Kommentar

Denne kommentaren er skrevet av Christian Bredvei Gusland.