Mary, did you know?

Mary, did you know?

Kunne Maria vite at det lille Jesus-barnet hennes skulle gå på vannet, gi blinde synet tilbake og dø på et kors?

På en togtur hjem til Egersund fra Oslo ble jeg sittende å høre på sangen ”Mary, did you know?”.

Denne sangen fikk meg til å tenke enda en gang over den store sammenhengen det er mellom julebudskapet og resten av evangeliet. Dette barnet skulle ikke bare påvirke Maria og menneske som levde på den tida, men har også betydning for oss som lever i dag.

Visste Maria hva dette innebar?

Maria var etter alt å dømme en veldig ung kvinne da hun fikk besøk av en engel som sa at hun skulle bli med barn, og at dette barnet skulle kalles ”Guds Sønn” (Luk 1,35).

Men var hun klar over hva dette innebar? Tenkte hun over alt dette lille barnet skulle gjøre? At Han skulle gå på vannet, gi blinde synet tilbake og dø på et kors i ganske ung alder? Og at denne enorme sorgen når Han døde, skulle bli til en overveldende glede når Jesus overvant døden?

Den samme Jesus

Da jeg var yngre opplevde jeg ofte at det kunne være enkelt å trekke et skille mellom det lille Jesus-barnet og den voksne Jesus. Dette skillet har jeg senere forstått at absolutt ikke er til stede.

Barnet som ble født er den samme som Jesus som døde på korset. Det var verdens frelser som døde på korset, men det var også verdens frelser som lå i krybben i Betlehem den første julenatt.

Gjeterne som satt ute på marken fikk budskapet om at det var født en frelser, og at Han var en glede for hele folket. Jesus var, og er, en glede for hele folket, og frelsen som Han kom med er tilgjengelig for alle som tror på Han. Det gjelder gjeterne som hørte det av englene, men det gjelder også oss i dag i 2016.

Åpnet veien til himmelen

Det som skjedde den første julenatten, og som vi leser om i juleevangeliet, var at Gud ble menneske. Jesus kom til jorden, og han kom for å åpne veien opp til himmelen for oss mennesker. I julen feirer vi fødselen av et lite barn. Et barn som vokste opp til å bli den samme mannen som sa: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg” (Joh 14,6).

Det er over to tusen år siden Jesus ble født, men fortsatt samles vi hver jul for å minnes denne fødselen. I det lille barnet som Maria holdt i armene den første julenatt, ble veien åpnet mellom oss mennesker og Gud.

Denne veien er åpen for oss i dag også, og den veien heter Jesus. Han kom for å opprette fellesskap med menneskene, og han ønsker dette felleskapet med deg.

 

Unsplash / pixabay