Vi kan endre holdninger!

Vi kan endre holdninger!

Menneskeverd går ikke i demonstrasjonstog og roper i megafoner - de gjør noe som er mer virkningsfullt og langvarig.

Kommentar

Helene Pederstad Øien er undervisningsansvarlig i Menneskeverd. Hun er fast kommentator hos iTro.

Du kan lese mer om deres arbeid og tanker rundt abort her.

Da jeg begynte å jobbe i Menneskeverd for drøyt 2 og et halvt år siden, visste jeg lite om abort og situasjonen i Norge. Kunnskapen jeg har tilegnet meg i etterkant, har vært avgjørende for mitt syn på abort. Nå arbeider jeg hver dag for en holdningsendring i Norge.

Siden abortloven trådte i kraft i 1979, har det blitt utført over 500 000 provoserte aborter i Norge. Det er overveldende tall, og selv om den årlige statistikken viser at aborttallet har holdt seg stabilt fram til nå, har det skjedd en utglidning i holdningene til abort.

«Abort er ikke lenger en siste utvei i en umulig livssituasjon, der man rett og slett ikke kan klare å ta seg av et barn (til). Det har blitt en metode for å velge bort barn som ikke oppfyller foreldrenes nedre grense for hva slags barn de vil ta i mot.», skriver overlege Morten Horn i Vårt Land (04.01.16).

Mindre verdi?

I dag vet vi at 9 av 10 gravide som gjennom fosterdiagnostikk oppdager at barnet de bærer har Downs syndrom, velger å ta abort. Betyr det at noen mennesker er mindre verdt enn andre? Nei, men statistikken tilsier at holdninger til fosterets verdi, og til mennesker som regnes som annerledes, må endres dersom vi skal verne om de mest utsatte gruppene i samfunnet vårt.

Men hvordan gjør vi det?

Debatten omkring abortloven anno 1978 var preget av sterke følelser. Nærmere 40 år seinere opplever mange at abort fremdeles er et minefelt, og vegrer seg for å delta i diskusjonen. Menneskeverd har i 14 år arbeidet for at færre skal velge abort, men vi går ikke i demonstrasjonstog eller roper i megafoner. Vi gjør noe vi tror er enda mer virkningsfullt.

Hvert år besøker vi tusenvis av skoleungdom og konfirmanter over hele landet. Gjennom undervisning og saklig informasjon, bidrar vi til å skape større bevissthet rundt alle menneskers verdi, fra unnfangelse til en naturlig død. Resultatet er både et engasjement for menneskeverdet og en holdningsendring blant unge.

Det tar tid, men det nytter!

Etter at jeg underviste på en folkehøyskole utenfor Trondheim, skrev en av elevene der på bloggen sin:

«Før var jeg en sånn jente som tenkte; ‘Det er vel ikke så farlig å bli gravid, du kan jo bare ta abort’. Men etter disse verdifagstimene er jeg fullstendig uenig. Per dags dato kunne jeg aldri tatt abort, uansett om barnet mitt er funksjonshemmet, har Downs syndrom eller hva det måtte være. Vi er alle unike. Vi er alle uerstattelige, og vi fortjener alle en sjanse til å leve!».

Vi ser at det vi gjør nytter, men holdningsendring tar tid, og vi jobber langsiktig for å få ned tallet på uønskede svangerskap og aborter. Du kan være med å skape endring ved å spre kunnskap. Ønsker du besøk av Menneskeverd på din skole eller menighet kan du ta kontakt her.

Kommentar

Helene Pederstad Øien er undervisningsansvarlig i Menneskeverd. Hun er fast kommentator hos iTro.

Du kan lese mer om deres arbeid og tanker rundt abort her.