5 gode grunner til å legge bort mobilen

5 gode grunner til å legge bort mobilen

Mobilen kan virkelig være et godt verktøy, men det kan være lurt å legge den vekk i blant.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Håvard Høie er presteutdannet fra Menighetsfakultetet og jobber som prostiprest i Trondenes prosti.

De siste årene har det blitt en selvfølge for de aller fleste nordmenn å ha en smarttelefon tilgjengelig det meste av døgnet. Dette gir oss mange fordeler. Vi er tilgjengelige hvis noen trenger å få tak i oss, vi har rask adgang til søkemotorer som hjelper oss å finne svar på ting vi ikke vet og vi kan holde oss oppdatert på nyheter, familie og venner. Smarttelefon har bragt oss nærmere hverandre og verden!

Eller har den egentlig det? Bryr vi oss mer om venner, familie og vår neste etter at smarttelefonen ble allemannseie? Eller er det motsatt, at mobilen har blitt den jeg bruker mest tid på? I denne artikkelen skal du få fem gode grunner til å legge bort mobilen i blant. Disse grunnene bygger på ulike forskningsprosjekter som magasinet STREK har lagt frem i Nr. 4 & 5, 2015.

1 Det er lett å bli avhengig

Når man sjekker mobilen utløser hjernen noe som heter dopamin (gledesignaler) som gjør at man kan skape en form for abstinens slik at man hele tiden vil sjekke mobilen mer. Det er kanskje derfor den gjennomsnittlige nordmann sjekker mobilen hvert sjette minutt, det vil si 150 ganger i løpet av dagen. Smarttelefonen gir oss hele tiden nye inntrykk og impulser. Det er lett å bli avhengig av disse. Når det plutselig ikke skjer noe blir vi urolige i kroppen.

Det ble gjort et eksperiment som viste dette. En gruppe mennesker ble spurt om å sitte helt stille i et rom i 15 minutter uten distraksjoner. Alle fikk muligheten til å gi seg selv elektriske støt denne tiden. Da de ble spurt på forhånd om de ønsket å gjøre dette sa de nei, men etter seks minutter hadde mange av dem begynt å gi seg selv støt. Det er lett å bli for avhengig av nye inntrykk og impulser, kanskje spesielt de smarttelefonen gir deg. En test på dette kan være å legge smarttelefonen bort en dag og se om du klarer det

2 Høyt mobilbruk svekker evnen til medfølelse

En undersøkelse av collegestudenter viste at evnen til medfølelse og innlevelse har falt med opptil 40% fra år 1990. Forskeren Sara Konrath mener den digitale hverdagen vi lever i sannsynligvis er grunnen til dette. En annen studie som beskriver noe av det samme ble gjort av en gruppe barn. Barna skulle se på ulike ansikter og si hvilke følelser ansiktene uttrykte. Barna reiste deretter på en skjermfri sommerleir og ble testet igjen etter leiren. Resultatene viste at barna gjorde det bedre på testen etter at de hadde vært på leiren uten skjermer

3 Du blir mindre kreativ og reflektert

Hvis man sjekker mobilen hver gang man har et ledig øyeblikk går man glipp av stunder der man heller kunne reflektere litt over det man har gjort den dagen. Det er også en fin mulighet til å gjøre seg klar til det nye man skal ta fatt på. Kreativiteten blomstrer også best når man kjeder seg. Hvis man setter seg bak en skjerm hver gang man kjeder seg fører det til at man ikke trenger å være kreativ for å finne på noe å gjøre.

4 Mobilen blir viktigere enn folk rundt deg

Det har kommet et eget uttrykk som heter phubbing. Ordet er en kombinasjon av phone og snub, som betyr å bli avvist. Phubbing er når man føler seg avvist av kjæreste/livsledsager fordi han/henne heller vil gi oppmerksomhet til mobilen enn til deg. Kanskje man ikke selv ønsker å avvise, men det er slik det blir oppfattet. En annen studie ble gjort i en barnehage.  Barna kunne velge om de helst ville leke med en venn eller et nettbrett. Barna valgte nettbrett.

5 Smarttelefonen skiller ikke mellom hva som er viktig og uviktig for deg

Apper på mobilen filtrerer ikke hva som er viktig eller ikke viktig for deg. Alle har noe som er viktigere for dem enn andre ting i livet. Det kan for eksempel være familie, tro, arbeid eller lignende. Problemet på en smarttelefon er at appene som handler om det som er viktig for deg har samme utseende som andre apper og gir deg samme typer varsler (det er selvfølgelig mulig å endre på varslene).

På den måten kan det bli like viktig å sjekke et varsel med en slankeartikkel fra VG som varslene fra din mamma, for begge kommer opp på samme måte. Men burde det ikke vært en forskjell her? En avisartikkel kan være spennende, men det er jo noe helt annet enn et varmt ord fra din mor. Hva er viktigst av disse varslene? I en travel hverdag leser man fort gjennom begge og haster videre.

Reflekter

Her har du fem gode grunner til å reflektere over noen av skyggesidene ved at alle har sin egen smarttelefon. Det er selvsagt også mange fordeler med å ha en slik telefon, men de hører man ofte andre steder. Jeg håper denne artikkelen kan være et utgangspunkt for en samtale i bibelgrupper og med venner om hvordan man kan bruke smarttelefonen på en klok og god måte.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Håvard Høie er presteutdannet fra Menighetsfakultetet og jobber som prostiprest i Trondenes prosti.