iLivetiLivet

Overgrep

Veldig mange barn og unge utsettes for overgrep. Hva kan vi gjøre når vi opplever eller hører om noe slikt?