iLivetiLivet

Er dette dyrets merke?

I USA har de funnet opp en microchip som man skal bruke til å betale med. Den skal festet under huden. Dette stemmer jo akkurat med det står i Bibelen om 666. Kan det være dette som er dyrets me

666

Hva står 666 for i Bibelen? Står der noe om at vi mennesker ikke skal ta i bruk "dyrets merke"? Hvorfor skal vi ikke det?

Oppramsing

Når Matteus skal slå an tonen for det nye testamentet, selve klimakset i historien, begynner han med et slektstre.