iLivetiLivet

Flyr klinikken til Jaja

 – Etter å ha tilbragt flere timer som tolk sammen med pasientene og sett utallige tenner bli trukket ut er jeg nå 100% kurert for tannlegeskrekk, forteller MAF-pilot Eivind Johannes Lindt

Dommedag

Korleis det er på jorda under dommedag? Mange seier at eg kan lese om det i Johannes Åpenbaring, men det er vanskeleg å finne det når eg ikkje veit nøyaktig kvar det er. Helsing jente 14