Grønn på kristendom…

Grønn på kristendom…

iTro hjelper deg med å forstå bibelske ord og uttrykk. Vi begynner i dag med å forklare ordet synd.

Tema

Tema for iTro i mai er Grønn.

Knut Kåre Kirkholm eransatt påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.


Ordet synd finner  vi i ulike former over 700 ganger i Bibelen. Så det er virkelig et viktig ord. Ordboken definerer synd som “handling eller tanke som strider mot Guds vilje”. Det er en definisjon som fanger inn ordet på en god måte.

Det hebraiske ordet  man vanligvis oversetter med “synd” er et ord som har i seg betydningen “å bomme på målet” (se Dom 20:16), altså noe helt konkret fra slyngekastingens verden. Men i Bibelen brukes det først og fremst i overført betydning, altså at man ikke lever opp til en standard.

Synd er en handling eller tanke som strider mot Guds vilje

dette nettstedet kan du lese en sak om Norges offisielle kilolodd. I 1875 gikk en rekke land inn for “Meterkonvensjonen”. Det innebar en felles standard for mål og vekt.I Norge har vi et offisielt kilolodd. Det står strengt beskyttet hos Justervesenet, innelåst i et skap og innkapslet i to glassklokker. En gang i blant må dette kiloloddet fraktes til Paris for å sammenlignes med det internasjonale offisielle kiloloddet. Hvis det ikke er i samsvar med det, må det justeres. Dette kiloloddet kan man ikke ta på uten hansker. Et fingeravtrykk vil nemlig gjøre loddet noen mikrogram tyngre, og da blir all vekt gal.

Jeg synes dette  lærer oss noe viktig om synd og måten ordet fungerer på i Bibelen. Synd er å bomme på målet, ikke være i samsvar med Guds standard. Og Guds standard er hans ord og hans lov, blant annet slik det kommer til uttrykk i De ti bud.Når dette er sagt er synd mer enn at vi vår svakhet bommer på målet og ikke lever opp til Guds standard. Det finnes også andre ord og uttrykk i Bibelen som sier noe om hva synd er.

Synd er ikke først og fremst noe vi gjør, men noe vi er

Når vi leser  Bibelens budskap om synd i sin helhet, kommer vi ut med et nedslående resultat. Et av Bibelens sterkeste uttrykk for denne saken finner vi i Ef 2:3 (se også Rom 8:7):

Vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Synd er ikke  først og fremst noe vi gjør, det er noe vi er. Det er noe i vår natur som er problemet. I et skrift etter våre lutherske lærefedre heter det:

“Selv om det aldri steg opp noen ond tanke i det fordervede menneskets hjerte, om det ikke ble talt et eneste unyttig ord, eller om ingen ond handling forekom, så er naturen likevel fordervet gjennom arvesynden” (FC Epitomé, Art. I.)

Poenget er ganske  enkelt at om du lever livet ditt uten å gjøre én eneste konkret synd, så er du likevel fortapt. Det er du fordi det ikke er de enkelte syndene som er problemet. De er bare resultatet av det du er. Et epletre bærer epler fordi det er et epletre. Det kan ikke bære pærer.

Ill.foto: © soleilc1 – Fotolia.com