iLivetiLivet

Hva er en profet?

I gammeltestamentlig tid fantes det mange profeter. De profeterte om Jesus, Jesus som skulle komme. Men så kom jo Jesus. Han redda oss fra fortapelsen og han tilbød et nytt liv og en ny evighe

Overgrep

Veldig mange barn og unge utsettes for overgrep. Hva kan vi gjøre når vi opplever eller hører om noe slikt?