Handlingens Gud

Handlingens Gud

Gud elsket oss mennesker så høyt at han gikk til handling for å frelse oss! Gud er en Gud som griper inn, han glemmer oss ikke.

Tema

Tema for iTro i januar er»Action!«.

Yngve Litleskare Leine er ungdomsarbeider på den kristne internatskolen Sygna videregåande skole,som ligger i Balestrand (Sogn og Fjordane).

«For så har Gud elsket verden at han satte ned en komité for å vurdere hvorvidt eventuelle tiltak skulle settes i gang for å gjøre noe for å frelse menneskene.»

Ser du noe  feil med den setningen?

Gud skulle gjøre det han kunne for å frelse oss

Gud er en  handlingens mann. Det er tydelig like fra begynnelsen av. Det gikk ikke lang tid fra skapelsen før menneskene syndet og vendte seg bort fra Gud. Forholdet mellom oss og Gud ble ødelagt. Vi ble fortapte. Men med en gang dette skjedde, hadde Gud planen klar. Han skulle gripe inn. Han skulle gjøre det han kunne for å frelse oss.

For synd er en alvorlig sak – mer alvorlig enn vi selv tror. Da menneskene ble syndige ble vi så håpløst fortapte at vi på ingen måte var i stand til å gjøre noe selv for å komme ut av knipa. Om det skulle være noe håp for oss, måtte Gud selv gripe inn og gjøre noe. Og heldigvis for oss gjorde han det.

En kjærlighet som kommer til syne gjennom handling

«Bibelverset» øverst var  jo ikke helt riktig sitert. Det som egentlig står, er at Gud elsket verden slik at han «ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv» (Joh 3,16).

Legg merke til hva som blir sagt her: Gud elsket oss mennesker så høyt, at han gikk til handling for å frelse oss! Gud elsker oss ikke med en kjærlighet som bare er masse gode følelser – hans kjærlighet til oss er en ekte, aktiv, hellig kjærlighet. En kjærlighet som kommer til syne gjennom handling.

Det hadde ikke hjulpet oss noe, uansett hvor glad Gud var i oss, om det ikke fikk noen praktiske konsekvenser. Men Gud er en Gud som griper inn. Han glemmer oss ikke.

Han sendte Jesus for å ta på seg all vår synd

«Men Gud viser  sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere», skriver Paulus i Romerbrevet 5,8. Dette har blitt mitt favorittvers i hele Bibelen. Gud kom ikke bare med tomme ord om at han var glad i oss – han viste det aktivt.

Det eneste som kunne frelse oss var om Gud selv grep inn – og det gjorde han. Han sendte Jesus for å ta på seg all vår synd. Jesus bar alle våre synder, og tok straffen for dem på korset. Slik viser han oss hvor høyt han elsker oss.

«I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder» (1 Joh 4,10)

Foto:Francis Carnaúbapå flickr.com