iLivetiLivet

Kristent miljøsvin

"Drit i å redde verden - Jesus kommer jo snart tilbake uansett!" hører vi iblant. I Europa dør vi av overvekt, i Afrika dør de av sult. Bryr det meg, egentlig?

En vanesak

Jeg leste et sted at det tar omtrent seks uker å etablere vaner. Om det stemmer er du bare seks uker fra en sunn og viktig vane, daglig bibellesning.

Sykdom og helbredelse

Sykdom kan ramme kristne, og er ikke et tegn på at man ikke "tror nok" på Gud. Samtidig lærer Bibelen oss noe om helbredelse og bønn for syke.

Guds ønske

Like sterkt som Gud ønsker å ha et nært forhold til deg i evigheten, har han et ønske om et så nært forhold som mulig frem til da.

Bare ikke nordover

Av og til kan Gud kalle til plassar du aldri hadde tenkt på å reise til. Eg fekk møte ein som har tatt kallet på alvor.